gigacampus » start page » aktivitetsplan

Samlinger / workshops / møter

UNINETT@campus arrangererer en rekke samlinger / workshops / arbeidsgruppemøter. Planlagte og nært forestående samlinger står listet opp under. Presentasjoner fra alle gjennomførte samlinger blir lagt ut. Dersom referat foreligger, legges dette også ut.

Planlagte samlinger

:!: Fra og mai 2014 blir alle samlinger annonsert på UNINETTs nye konferansesider

Gjennomførte samlinger

2014

Dato Tema Hvor
10. februar 2014 Forskningsnettets regionsmøte UiO, Oslo
12-13. februar 2014 Nett- og infrastruktursamling HiOA, Oslo
14-15. mai 2014 Kombinert Sanntid- og Lync-samling Best Western Oslo airport hotell, Gardermoen
04.-05. juni 2014 Samling overvåkningsverktøy Radisson BLU Hotel, Trondheim Airport
08-09. sept 2014 Sikkerhetssamling Best Western Oslo airport hotell, Gardermoen
28-29. okt 2014TrådløssamlingRadisson BLU Hotel, Trondheim Airport
30.-31. oktober 2014 Forskningsnettets regionsmøte #2 2014 Teknobyen, Trondheim

2013

Dato Tema Hvor
6.-7. mars Lokal IPv6 samlingHiHM/Elverum
13.-15. mars Trådløs samling, den 15. er norsk dag KTH, Stockholm
22-23. mai Telefon- og Sanntidskommunikasjon Oslo
1. oktober Verktøysamling Trondheim
2-3.oktober UNINETT 2013 Rica Nidelven, Trondheim
23.-24. oktober Lync-samling HiOA, Oslo
30.-31. oktober Trådløs-samling Maxis+Domino, Teknobyen, Trondheim

2012

Dato Tema Hvor
8-9. feb SIP og telefonisamling Oslo
21-22- feb Regional IPv6 & fwbuilder workshop Volda
27-28. mars Verktøysamling med Firewallbuilder- eller NAV-kursTrondheim
2-4. mai Kurs/workshop: sanntidskommunikasjon i praksisTrondheim
12 sept Lokal IPv6 samlingFredrikstad
18-20 sept NORDUnet konferanseOslo
4-5. oktober IPv6 konferanseHelsinki
11-12. desember Nett -og Infrastruktur samling HiBu, Drammen

2011

Dato Tema Hvor
9-10. februar Avaya samling Trondheim
16. mars Nett-samling Trådløst Trondheim
17. mars NAV workshop Trondheim
24-25. mars IPv6 workshop Espoo, Finland
31. mai-1. juni Høgskolenes IT-ledersamling *) Levanger
22-23. sept Nett -og infrastruktur samling Oslo/USIT
17. november Trådløst Trondheim

*) UNINETT presenterte bl.a. UNINETT Sanntid.

2010

Dato Tema Hvor
10-11. mars Nettmøte & anbudsmøtte nettel Trondheim
17. mars Verktøyworkshop Trondheim
3-4. nov Nett-samling Trondheim

2009

Dato Tema Hvor
14-15. januar IPv6 workshop Trondheim
3. mars GigaCampus II strategiseminar Oslo
2-3. april Virtualiseringssamling Trondheim
21-22. april Trådløssamling London
29-30. april Multimedia -og AVsamling #3 Trondheim
6-7. oktober Verktøysamling Trondheim
10-11. november AV-samling Trondheim
1-2. desember Nortel samling Trondheim
9. desember Fysisk infrastruktur fagdag Trondheim

2008

Dato Tema Hvor
5. februar Arbeidsmøte #1 - fysisk infrastruktur UFSer Trondheim
6. februar Kurs i strømforsyning og jording Trondheim
14. februar Målepåle workshop Trondheim
12. mars Arbeidsmøte Funksjonsbeskrivelse AV-utstyr Trondheim
14. mars Arbeidsmøte #2 - fysisk infrastruktur UFSer Trondheim
1-3. april Nettmøte for UNINETT regionkontakter Trondheim
7-8. april Trådløssamling #1 2008 Trondheim
15-16. april Incident Response Team (IRT) kurs #5 Trondheim
9-10. juni SIP workshop #1 2008 Trondheim
15-16. september Trådløsssamling #2 2008 Bergen
27-28. oktober AV-samling #2 Trondheim
5-6. november Incident Response Team (IRT) kurs #6 Trondheim
19. november Verktøykasseworkshop Trondheim
4-5. desember Lagringsseminar Trondheim
9-10. desember Telefonisamling Nortel Trondheim

2007

Dato Tema Hvor
23-24. januar Verktøykasse workshop #3 Trondheim
1-2. februar SIP arbeidsmøte Trondheim
7-8. februar Fokus på feiltolerante tjenester Trondheim
13-14. mars Nettovervåkning, målinger og sikkerhetsverktøy Trondheim
18-19. april Incident Response Team (IRT) kurs #3 Trondheim
15-16. oktober Trådløs-samling Tromsø
7-8. november Incident Response Team (IRT) kurs #4 Trondheim
14-15. november Sikkerhetsforum for UNINETT regionskontakter Trondheim
19-20. november Alcatel forum Trondheim
3. desember Multimedia workshop Trondheim
4-6. desember UNINETT-konferansen 2007 Trondheim

2006

Dato Tema Hvor
18-19. januar IP-telefoni samlingOslo
25. januar Mal for konfigurasjon av svitsjer og rutere Trondheim
26. januar Bygningsmessig infrastruktur Trondheim
15. februar NAV planmøte / Målepåleverktøy Trondheim
16-17. februar Mobilitetskurs del 1 - radioplanlegging Ålesund
7-8. mars Incident Response Team (IRT) kurs #1 Trondheim
15. mars Deltagelse IT-ledersamling ( ) Narvik
31. mars Deltagelse IT-forum ved UiB ( ) Hardanger
20-21. april Mobilitetskurs del 2 - installasjon/konfigurasjon Ålesund
6-7.juni NAV utviklerworkshopTromsø
20-22. juni UNINETT-konferansen 2006 Ålesund
17-18. oktober Verktøykasse workshop #1 Trondheim
7-8. november Incident Response Team (IRT) kurs #2 Trondheim
8-9. november Nortel telefonisamling Trondheim
21-22. november Verktøykasse workshop #2 Trondheim
11. desember Trådløs workshop Oslo

2005

Dato Tema Hvor
14. juni Overvåkningsstatus og planer Trondheim
7. september GigaCampus IT-ledermøte Trondheim
9. september Fremtidig nettarkitektur Trondheim
6. desember Kurs i strømforsyning og jording Trondheim
 
 
gigacampus/aktivitetsplan.txt · Last modified: 2014/11/12 08:47 by faltin@uninett.no

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups