gigacampus » start page » aktivitetsplan

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gigacampus:aktivitetsplan [2014/11/12 08:44]
faltin@uninett.no [Planlagte samlinger]
gigacampus:aktivitetsplan [2014/11/12 08:47] (current)
faltin@uninett.no [2014]
Line 25: Line 25:
 |14-15. mai 2014 | [[https://www.uninett.no/konferanseweb/lyncsamling2014|Kombinert Sanntid- og Lync-samling]] |Best Western Oslo airport hotell, Gardermoen| |14-15. mai 2014 | [[https://www.uninett.no/konferanseweb/lyncsamling2014|Kombinert Sanntid- og Lync-samling]] |Best Western Oslo airport hotell, Gardermoen|
 |04.-05. juni 2014 |[[https://www.uninett.no/konferanseweb/overvaakingsverktoy|Samling overvåkningsverktøy]] |Radisson BLU Hotel, Trondheim Airport |   |04.-05. juni 2014 |[[https://www.uninett.no/konferanseweb/overvaakingsverktoy|Samling overvåkningsverktøy]] |Radisson BLU Hotel, Trondheim Airport |  
 +|08-09. sept 2014 |[[https://www.uninett.no/sikkerhetssamling-0|Sikkerhetssamling]] |Best Western Oslo airport hotell, Gardermoen|
 +|28-29. okt 2014|[[https://www.uninett.no/konferanseweb/tr%C3%A5dl%C3%B8ssamling|Trådløssamling]]|Radisson BLU Hotel, Trondheim Airport |  
 |30.-31. oktober 2014 |[[gigacampus:samling:region_okt_2014|Forskningsnettets regionsmøte #2 2014]] |Teknobyen, Trondheim | |30.-31. oktober 2014 |[[gigacampus:samling:region_okt_2014|Forskningsnettets regionsmøte #2 2014]] |Teknobyen, Trondheim |
  
 
 
gigacampus/aktivitetsplan.txt · Last modified: 2014/11/12 08:47 by faltin@uninett.no

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups