gigacampus » start page » av

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gigacampus:av [2010/02/08 14:27]
127.0.0.1 external edit
gigacampus:av [2010/05/27 11:50] (current)
gunnarb@uninett.no
Line 49: Line 49:
 ===== Rammeavtale AV ===== ===== Rammeavtale AV =====
  
-GigaCampus har som mål å få på plass en rammeavtale i løpet av 2009. Skissert +Rammeavtale er inngått og detaljer finnes her:  
-fremdrift er: +[[http://forskningsnett.uninett.no/innkjop/avutstyr.html|AV avtale]]
- +
-  * Fagspesifikasjoner ferdig apr2008 +
-  * Forarbeid leverandørkontakt jan-apr 2009 +
-  * Utlyst i av mai 2009 +
-  * Meddelelse av tildelingsbeslutning sendt 1okt 2009 +
-  * Estimert avtaledato november 2009+
  
  
 
 
gigacampus/av.txt · Last modified: 2010/05/27 11:50 by gunnarb@uninett.no

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups