gigacampus » start page » bruk_av_portnumre

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gigacampus:bruk_av_portnumre [2010/02/08 14:27] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Bruk av portnumre ======
 +
 +  * For innkommende SIP (UDP/TCP) åpnes portene 5060-5065. 
 +  * For RTP-strømmer åpnes portene 16384-16484 (UDP)
 +
  
 
 
gigacampus/bruk_av_portnumre.txt · Last modified: 2010/02/08 14:27 (external edit)

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups