gigacampus » start page » conference

UNINETT telefonkonferanse: conference.uninett.no

UNINETT sanntid

UNINETT lanserte en ny FEIDE-tjeneste på UNINETT-konferansen i desember 2010. Tjenesten nåes på conference.uninett.no og tilbyr et enkelt grensenitt for å booke en telefonkonferanse. Angi når og hvor lenge konferansen skal vare og du får tildelt et konferanserom og en pin (for konfidensialitet). Dette sender du til dine møtedeltagere. Du kan invitere så mange møtedeltagere du ønsker.

For å delta på konferansen må møtedeltagerne ringe inn til:

  • Telefonnr: 21523999, eller:
  • SIP: conference@uninett.no

UNINETT telefonkonferanse er i seg selv gratis, men du blir naturligvis belastet ringekostnader på din telefon. Dette kan bli kostbart fra utlandet. Vi anbefaler da at innringer i stedet bruker en SIP-klient fra sin PC/håndholdte enhet (som må være tilkoblet internett). Det finnes en rekke fritt tilgjengelige SIP-klienter på markedet, se conference.uninett.no for mer.

UNINETT telefonkonferanse tilbyr også mer avanserte innstillinger der du kan planlegge å kjøre konferanser til en fast tid hver dag, en gang i uken eller hver fjortende dag. På den måten slipper du å booke dine faste møtetider hver gang. Man kan også kreve at innringer oppgir sitt navn ved innringing. Dette vil da bli annonsert i konferansen (alternativt hører man en enkel lyd når ny deltager ankommer). Det er videre mulig (men ikke påkrevd) å ha en moderator i møtet (som bruker en annen pin enn møtedeltagerne). En moderator kan regulere lydnivået opp og ned, skru lyd av/på, eller kaste ut siste ankomne møtedeltager.

Vi tilbyr også god integrasjon med kalender. Her baserer vi oss på iCalendar 2.0-formatet som er støttet av mange større kalender- og epostsystemer, herunder Microsoft Exchange/Outlook, Google Gmail/Calendar og Mozilla Thunderbird/Lightning. Du kan da faktisk booke din telefonkonferanse direkte i din egen kalender. Dette gjøres ved å invitere conference@uninett.no til din kalenderbooking og dernest godkjenne en returepost du får fra konferansesystemet. Retureposten vil oppdatere ditt kalenderinnslag med informasjon om konferanserom og pin. Andre du inviterer til møtet via kalender får da også denne informasjonen.

Det er planer om å utvide conference.uninett.no til også å tilby videomøter. Her vil UNINETTs MCU bli brukt som møteressurs.

Et tredje møtealternativ er webmøter. Her tilbyr UNINETT gjennom eCampus en løsning basert Adobe Connect.

 
 
gigacampus/conference.txt · Last modified: 2012/05/15 15:45 by faltin@uninett.no

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups