gigacampus » start page » conference

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gigacampus:conference [2012/05/15 15:35]
faltin@uninett.no
gigacampus:conference [2012/05/15 15:45] (current)
faltin@uninett.no
Line 39: Line 39:
 informasjonen. informasjonen.
  
-I løpet av sommeren vil vi utvide conference.uninett.no til også å tilby+Det er planer om å utvide conference.uninett.no til også å tilby
 videomøter. Her vil [[http://www.uninett.no/mcu|UNINETTs MCU]] bli brukt som møteressurs.  videomøter. Her vil [[http://www.uninett.no/mcu|UNINETTs MCU]] bli brukt som møteressurs. 
  
 
 
gigacampus/conference.txt · Last modified: 2012/05/15 15:45 by faltin@uninett.no

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups