gigacampus » start page » dns

@campus DNS informasjon

Denne siden vil kun innholde spesifikk informasjon knyttet til DNS og DNSSEC. Den vil ikke innholde generell infomasjon om konfigurering av DNS.

 
 
gigacampus/dns.txt · Last modified: 2013/07/14 13:39 by gunnarb@uninett.no

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups