gigacampus » start page » eduroam_info_materiell

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gigacampus:eduroam_info_materiell [2007/12/20 21:40]
faltinXuninettXno
gigacampus:eduroam_info_materiell [2010/02/08 14:27] (current)
Line 1: Line 1:
 ====== eduroam informasjonsmateriell ====== ====== eduroam informasjonsmateriell ======
  
-Vi presiserer at dette materiellet er et forslag/førsteutkast. GigaCampus ønsker tilbakemelding på form og innhold og vil komme tilbake til dette gjennom en spørreundersøkelse på nyåret.+Vi presiserer at dette materiellet er et forslag/førsteutkast. Materiellet ble presentert på UNINETT-konferansen 4-7. desember 2007.
  
   * {{dummy-brosjyre_eduroam_a6.pdf|Informasjonsfolder}}   * {{dummy-brosjyre_eduroam_a6.pdf|Informasjonsfolder}}
 
 
gigacampus/eduroam_info_materiell.1198183242.txt.gz · Last modified: 2010/02/08 14:27 (external edit)

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups