gigacampus » start page » fig-ipv6

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gigacampus:fig-ipv6 [2010/02/08 14:27]
127.0.0.1 external edit
gigacampus:fig-ipv6 [2010/08/30 10:10] (current)
ximalas@rnd.feide.no webserveren for fagskolen.gjovik.no er lagt om til et fylkeskommunalt system, som dessverre kjører uten IPv6
Line 880: Line 880:
 ===== IPv6 eller IPv4? ===== ===== IPv6 eller IPv4? =====
  
-[[http://fagskolen.gjovik.no/~trond/ipv6-test.php|Sjekk]] selv om du kan kontakte tjenester i <<Uninettet>> med IPv6 eller om du må holde deg til IPv4.+[[http://fig.ol.no/~trond/ipv6-test.php|Sjekk]] selv om du kan kontakte tjenester i <<Uninettet>> med IPv6 eller om du må holde deg til IPv4.
  
 ===== Prettyprint av ACL-logger fra syslog ===== ===== Prettyprint av ACL-logger fra syslog =====
 
 
gigacampus/fig-ipv6.txt · Last modified: 2010/08/30 10:10 by ximalas@rnd.feide.no

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups