gigacampus » start page » forhvem

Hvem er omfattet av UNINETTs @campus-aktivitet?

@campus sin målgruppe er landets universiteter, statlige høgskoler, vitenskapelige høgskoler og kunsthøgskoler. Totalt 33 institusjoner:

 • Universiteter (8)
  1. Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU)
  2. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
  3. Universitetet i Agder
  4. Universitetet i Bergen
  5. Universitetet i Nordland
  6. Universitetet i Oslo
  7. Universitetet i Stavanger
  8. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
 • Statlige høgskoler (19)
  1. Høgskolen i Bergen
  2. Høgskolen i Buskerud og Vestfold
  3. Høgskolen i Gjøvik
  4. Høgskolen i Harstad
  5. Høgskolen i Hedmark
  6. Høgskolen i Lillehammer
  7. Høgskolen i Molde
  8. Høgskolen i Narvik
  9. Høgskolen i Nesna
  10. Høgskolen i Nord-Trøndelag
  11. Høgskolen i Oslo og Akershus
  12. Høgskulen i Sogn og Fjordane
  13. Høgskolen Stord/Haugesund
  14. Høgskolen i Sør-Trøndelag
  15. Høgskolen i Telemark
  16. Høgskolen i Volda
  17. Høgskolen i Østfold
  18. Høgskolen i Ålesund
  19. Samisk høgskole
 • Vitenskapelige høgskoler og kunsthøgskoler (6)
  1. Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
  2. Norges handelshøyskole
  3. Norges idrettshøgskole
  4. Norges musikkhøgskole
  5. Kunsthøgskolen i Bergen
  6. Kunsthøgskolen i Oslo

Merk: Dette er samme målgruppe som under GigaCampus 2006 - 2009 (men noen institusjoner er slått sammen siden da).

 
 
gigacampus/forhvem.txt · Last modified: 2014/01/28 11:53 by faltin@uninett.no

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups