gigacampus » start page » forhvem

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gigacampus:forhvem [2014/01/28 11:47]
faltin@uninett.no
gigacampus:forhvem [2014/01/28 11:53] (current)
faltin@uninett.no
Line 1: Line 1:
 ====== Hvem er omfattet av UNINETTs @campus-aktivitet? ====== ====== Hvem er omfattet av UNINETTs @campus-aktivitet? ======
  
-@campus sin målgruppe er landets universiteter, statlige høgskoler, vitenskapelige høgskoler og kunsthøgskoler. Totalt 36 institusjoner:+@campus sin målgruppe er landets universiteter, statlige høgskoler, vitenskapelige høgskoler og kunsthøgskoler. Totalt 33 institusjoner:
  
   * Universiteter (8)   * Universiteter (8)
 
 
gigacampus/forhvem.txt · Last modified: 2014/01/28 11:53 by faltin@uninett.no

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups