gigacampus » start page » fysisk

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gigacampus:fysisk [2009/12/08 20:23]
faltin@uninett.no
gigacampus:fysisk [2010/02/08 14:27] (current)
Line 19: Line 19:
 ===== Gjennomførte samlinger ===== ===== Gjennomførte samlinger =====
    * [[gigacampus:samling:jording_des_2005|Jordingskurs]], desember 2005    * [[gigacampus:samling:jording_des_2005|Jordingskurs]], desember 2005
-   * [[giggacampus:samling:fysisk_jan_2006|Diskusjonsmøte]], januar 2006+   * [[gigacampus:samling:fysisk_jan_2006|Diskusjonsmøte]], januar 2006
    * [[http://www.hials.no/index.php?ID=2112#22C|Diskusjonsmøte - UNINETT-konferansen]], juni 2006    * [[http://www.hials.no/index.php?ID=2112#22C|Diskusjonsmøte - UNINETT-konferansen]], juni 2006
    * [[gigacampus:samling:fysisk_feb_2008|Arbeidsmøte #1/2008]] - for versjon 2 av fysisk infrastruktur UFSer, februar 2008    * [[gigacampus:samling:fysisk_feb_2008|Arbeidsmøte #1/2008]] - for versjon 2 av fysisk infrastruktur UFSer, februar 2008
 
 
gigacampus/fysisk.1260300201.txt.gz · Last modified: 2010/02/08 14:27 (external edit)

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups