gigacampus » start page » fysisk_ufs_endringslogg

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gigacampus:fysisk_ufs_endringslogg [2010/05/19 14:54]
faltin@uninett.no created
gigacampus:fysisk_ufs_endringslogg [2010/05/19 14:56] (current)
faltin@uninett.no
Line 6: Line 6:
 ===== UFS102 ===== ===== UFS102 =====
  
-Innspill fra Knut Carlsen, NTNU, 10/5-10: //"Jeg har kikket litt på UFS 102 pkt 2.6. Jeg synes vi mangler litt rundt det å føre trekkrør inn/ut av bygninger. Spesielt med tanke på å unngå "drukningsulykker" av kjellere. Vi har hatt minst to kraftige "drukningsulykker i løpet av det siste året.+**Innspill fra Knut Carlsen, NTNU, 10/5-10:** "Jeg har kikket litt på UFS 102 pkt 2.6. Jeg synes vi mangler litt rundt det å føre trekkrør inn/ut av bygninger. Spesielt med tanke på å unngå "drukningsulykker" av kjellere. Vi har hatt minst to kraftige "drukningsulykker i løpet av det siste året.
  
-Vi burde ha en beskrivelse på hvilket krav til drenering vi bør stille ved siste kum før yttervegg. Jeg tror ikke vi trenger å legge opp til full drening hele rørtraseen. Samt hvordan trekkrør legges fra siste kum og inn gjennom vegg. Og hvilken tetningsmasse bør brukes på en slik gjennomføring; rotter, vann, brann."//+Vi burde ha en beskrivelse på hvilket krav til drenering vi bør stille ved siste kum før yttervegg. Jeg tror ikke vi trenger å legge opp til full drening hele rørtraseen. Samt hvordan trekkrør legges fra siste kum og inn gjennom vegg. Og hvilken tetningsmasse bør brukes på en slik gjennomføring; rotter, vann, brann."
  
 
 
gigacampus/fysisk_ufs_endringslogg.txt · Last modified: 2010/05/19 14:56 by faltin@uninett.no

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups