gigacampus » start page » fysiskinfra

Fysisk infrastruktur

Følgende anbefalinger er utarbeidet:

UFS Tittel
UFS102 Krav til strukturert spredenett
UFS103 Krav til utforming av IKT-rom
UFS104 Krav til branndeteksjon og brannslukking
UFS107 Krav til strømforsyning av IKT-rom
UFS108 Krav til ventilasjon og kjøling i IKT-rom
UFS121 Retningslinjer for prosjektering av UH-bygg, IKT og AV-infrastruktur

Alle anbefalingene kan lastes ned her i fra.

 
 
gigacampus/fysiskinfra.txt · Last modified: 2013/05/01 20:23 by faltin@uninett.no

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups