gigacampus » start page » fysiskinfra

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gigacampus:fysiskinfra [2010/06/23 14:14]
faltin@uninett.no
gigacampus:fysiskinfra [2013/05/01 20:23] (current)
faltin@uninett.no
Line 1: Line 1:
 ====== Fysisk infrastruktur ====== ====== Fysisk infrastruktur ======
  
-Følgende anbefalinger er utabeidet:+Følgende anbefalinger er utarbeidet:
  
 ^UFS ^Tittel  | ^UFS ^Tittel  |
-|{{ufs102.pdf|UFS102}} | Krav til strukturert spredenett|  +|UFS102 | Krav til strukturert spredenett|  
-|{{ufs103.pdf|UFS103}} | Krav til utforming av IKT-rom  |  +|UFS103 | Krav til utforming av IKT-rom  |  
-|{{ufs104.pdf|UFS104}} | Krav til branndeteksjon og brannslukking|  +|UFS104 | Krav til branndeteksjon og brannslukking|  
-|{{ufs107.pdf|UFS107}} | Krav til strømforsyning av IKT-rom|  +|UFS107 | Krav til strømforsyning av IKT-rom|  
-|{{ufs108.pdf|UFS108}} | Krav til ventilasjon og kjøling i IKT-rom | +|UFS108 | Krav til ventilasjon og kjøling i IKT-rom | 
-|{{ufs121.pdf|UFS121}} | Retningslinjer for prosjektering av UH-bygg, IKT og AV-infrastruktur| +|UFS121 | Retningslinjer for prosjektering av UH-bygg, IKT og AV-infrastruktur| 
  
 +Alle anbefalingene kan lastes ned [[https://www.uninett.no/ferdige-ufs|her i fra]].
  
 
 
gigacampus/fysiskinfra.txt · Last modified: 2013/05/01 20:23 by faltin@uninett.no

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups