gigacampus » start page » gchjem

GigaCampus 2006 - 2009

:!: GigaCampus 2006 - 2009 er over. UNINETT har besluttet å videreføre sentrale deler av programmet som en permanent aktivitet. Les om UNINETTs@campus aktivitet.

:!: Dette er den gamle hovedsiden til GigaCampus 2006-2009. Siden oppdateres ikke lenger, men fungerer som arkiv. Enkelte undersider lever videre, men er da organisert direkte under UNINETTs permanente @campus aktivitet.

Satsingsområder

Nyhetsbrev

Samlinger

GigaCampus arrangerer en rekke samlinger for sektoren, alt fra arbeidsgruppemøter og workshops til større seminar, kurs og konferanser.

Fagspesifikasjoner

Mer informasjon

 
 
gigacampus/gchjem.txt · Last modified: 2010/05/27 11:47 by faltin@uninett.no

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups