gigacampus » start page » gckontakt

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gigacampus:gckontakt [2010/03/03 11:33] (current)
faltin@uninett.no created
Line 1: Line 1:
 +====== Kontakt GigaCampus ======
 +
 +^E-post| gigacampus at uninett.no |
 +^Telefon | UNINETT: +47 73 55 79 00 (08:00–11:30, 12:00–16:00) |
 +^Faks | +47 73 55 79 01 |
 +
 +**Besøksadresse**: Abels gate 5 – Teknobyen
 +
 +**Post**: NO-7465 Trondheim
 +(Abels gate 5, 7030 Trondheim for pakker levert på dør) 
 +
 +Se også eksisterende [[ufs#arbeidsgruppene|epostlistene]] pr satsingsområde/arbeidsgruppe.
  
 
 
gigacampus/gckontakt.txt · Last modified: 2010/03/03 11:33 by faltin@uninett.no

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups