gigacampus » start page » gcsip

Person-til-person kommunikasjon

Satsingsområdet person til person-arkitektur har fokus på multimediesamtaler. Dette omfatter i prioritert rekkefølge: telefoni, videokonferanser, lynmeldinger og tilstedemarkering.

Området kan også omfatte applikasjoner for delt arbeidsflate, kalenderløsninger, i tillegg til LMS (Learning Management Systems). GigaCampus beveger seg her opp i applikasjonslaget, der vi vil legge til rette for gode løsninger. Vi vil tilstrebe bruk av åpne standarder, og her står SIP sentralt. Vår ambisjon er å utforme og implementere en skalerbar SIP-arkitektur for sektorens person til person-tjenester. Interoperabilitet med dagens tradisjonelle telefoniløsninger er essentielt i vårt arbeid.

Området er utvidet med en multimedia og AV-satsing fra 2008.

Strategi

Det er 3 faser i telefoni-migrasjonen til IP slik vi ser det:

 1. I første fase så koples PABX'ene på nett mot hverandre og mot telefoni-operatør. Da kan vi ta ut gevinster av direkte samtrafikk med hverandre og andre som kommer på nett med telefoni, f.eks. offentlige prosjekter.
 2. I mellomfasen så kommer SIP-apparatene i mindre skala mot nye sentraltyper. Da får vi både faste apparater på lokalnett og WLAN-baserte telefoner som kan spare mobil-kostnader.
 3. I siste fase skal store telefoni-systemer (PABX) byttes ut og dette vil kreve moden teknologi og valg av produkter. Universitetet i Oslo dekker den delen av arkitekturen med sitt prosjekt, slik at prosjektene utfyller hverandre.

Etterhvert så blir IP-telefoni bare en av flere person-person-tjenester som knyttes til samme navn som epost, meldinger, status/kalender og videosamtaler. Disse tjenestene bør holdes internt i en organsiasjon av sikkerhetshensyn og vi må drive en politikk for å få løsninger til åpne protokoller og løsninger for dette.

Ved å satse på åpne grensesnitt og løsninger får vi en mye kraftigere og utvidbar plattform en de gamle lukkede løsningene for PABX'ene. De nye løsningene fra disse PABX-leverandørene bruker også de nye åpne programvarene i bunnen, men vil fremdeles kunne begrense valgfrihet.

Mål

:!: Dette er de opprinnelige mål slik de er formulert i programbeskrivelsen i forkant av GigaCampus:

 • I 2006 skal en pilot SIP-infrastruktur bygges der flere institusjoner, herunder minst to universiteter inngår. Her skal det høstes erfaring med særlig fokus på interoperabilitet mellom gammel og ny arkitektur. Utfordringer relatert til felles administrasjon blir viktig. Vi skal ha fokus på sentrale tjenester som blant annet kundesenter og svartjenester.
 • I 2006 skal en andel av ekstern fasttelefonitrafikk kanaliseres over IP mot en eller flere leverandører. I 2007 leverer vi mesteparten av trafikken over IP.
 • I 2007 vil en nasjonal SIP-infrastruktur ta form. GigaCampus skal med utgangpunkt i forberedt SIP proxy-pakke initiere utrulling av SIP-tjenere i hele sektoren. SIP- produksjonstjenester kan da settes i drift.
 • I 2007 vil videokonferanser basert på SIP få utbredelse i sektoren. Det skal jobbes aktivt med tilgjengeliggjøring av gode verktøy på den nye infrastrukturen.
 • I 2007 skal en fortrinnsvis SIP-basert infrastruktur for lynmeldinger realiseres.
 • I 2008 skal blant annet kalender og delt arbeidsflate innarbeides i SIP-arkitekturen.
 • I løpet av 2009 skal utfasing av en rekke tradisjonelle telefonsentraler være iverksatt.

Prosjektet i 2009

Gjennomførte samlinger

Dokumenter

SIP og ENUM muliggjør åpen sømløs og skalerbar telefoni-ruting over internett. SIP infrastruktur pilot prosjektet skal prøve ut og anbefale løsninger for dette.

Under arbeid

 • UFS123 - Krav til telefoni-ruting i UH-sektorenpdf utkast
 • UFS124 - Krav til telefoni-tjenester i UH-sektorenPDF utkast

Lenker

 
 
gigacampus/gcsip.txt · Last modified: 2010/03/04 15:09 by faltin@uninett.no

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups