gigacampus » start page » gcsip

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gigacampus:gcsip [2010/03/04 15:09] (current)
faltin@uninett.no created
Line 1: Line 1:
 +====== Person-til-person kommunikasjon ======
 +
 +Satsingsområdet person til person-arkitektur har fokus på multimediesamtaler. Dette omfatter i prioritert rekkefølge: telefoni, videokonferanser, lynmeldinger og tilstedemarkering.
 +
 +Området kan også omfatte applikasjoner for delt arbeidsflate, kalenderløsninger, i tillegg til LMS (Learning Management Systems). GigaCampus beveger seg her opp i applikasjonslaget, der vi vil legge til rette for gode løsninger. Vi vil tilstrebe bruk av åpne standarder, og her står SIP sentralt. Vår ambisjon er å utforme og implementere en skalerbar SIP-arkitektur for sektorens person til person-tjenester. Interoperabilitet med dagens tradisjonelle telefoniløsninger er essentielt i vårt arbeid.
 +
 +Området er utvidet med en [[multimedia]] og [[av|AV]]-satsing fra 2008.
 +
 +
 +===== Strategi =====
 +
 +Det er 3 faser i telefoni-migrasjonen til IP slik vi ser det:
 +  - I første fase så koples PABX'ene på nett mot hverandre og mot telefoni-operatør. Da kan vi ta ut gevinster av direkte samtrafikk med hverandre og andre som kommer på nett med telefoni, f.eks. offentlige prosjekter.
 +  - I mellomfasen så kommer SIP-apparatene i mindre skala mot nye sentraltyper. Da får vi både faste apparater på lokalnett og WLAN-baserte telefoner som kan spare mobil-kostnader.
 +  - I siste fase skal store telefoni-systemer (PABX) byttes ut og dette vil kreve moden teknologi og valg av produkter. Universitetet i Oslo dekker den delen av arkitekturen med sitt prosjekt, slik at prosjektene utfyller hverandre.
 +
 +Etterhvert så blir IP-telefoni bare en av flere person-person-tjenester
 +som knyttes til samme navn som  epost, meldinger, status/kalender og 
 +videosamtaler. Disse tjenestene bør holdes internt i en organsiasjon av 
 +sikkerhetshensyn og vi må drive en politikk for å få løsninger til åpne 
 +protokoller og løsninger for dette.
 +
 +Ved å satse på åpne grensesnitt og løsninger får vi en mye kraftigere
 +og utvidbar plattform en de gamle lukkede løsningene for PABX'ene.
 +De nye løsningene fra disse PABX-leverandørene bruker også de nye
 +åpne programvarene i bunnen, men vil fremdeles kunne begrense
 +valgfrihet. 
 +
 +===== Mål =====
 +
 +:!: Dette er de opprinnelige mål slik de er formulert i {{gigacampus-program-web.pdf|programbeskrivelsen}} i forkant
 +av GigaCampus:
 +
 +    * I 2006 skal en pilot SIP-infrastruktur bygges der flere institusjoner, herunder minst to universiteter inngår. Her skal det høstes erfaring med særlig fokus på interoperabilitet mellom gammel og ny arkitektur. Utfordringer relatert til felles administrasjon blir viktig. Vi skal ha fokus på sentrale tjenester som blant annet kundesenter og svartjenester.
 +    * I 2006 skal en andel av ekstern fasttelefonitrafikk kanaliseres over IP mot en eller flere leverandører. I 2007 leverer vi mesteparten av trafikken over IP.
 +    * I 2007 vil en nasjonal SIP-infrastruktur ta form. GigaCampus skal med utgangpunkt i forberedt SIP proxy-pakke initiere utrulling av SIP-tjenere i hele sektoren. SIP- produksjonstjenester kan da settes i drift.
 +    * I 2007 vil videokonferanser basert på SIP få utbredelse i sektoren. Det skal jobbes aktivt med tilgjengeliggjøring av gode verktøy på den nye infrastrukturen.
 +    * I 2007 skal en fortrinnsvis SIP-basert infrastruktur for lynmeldinger realiseres.
 +    * I 2008 skal blant annet kalender og delt arbeidsflate innarbeides i SIP-arkitekturen.
 +    * I løpet av 2009 skal utfasing av en rekke tradisjonelle telefonsentraler være iverksatt.
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +===== Prosjektet i 2009 =====
 +
 +===== Gjennomførte samlinger =====
 +
 +   * Nortel telefonisamling, 31. oktober 2005
 +   * [[gigacampus:samling:sip_jan_2006|IP telefonisamling]], Oslo, januar 2006
 +   * Nortel telefonisamling, Trondheim, 8-9. november 2006
 +   * [[gigacampus:samling:sip_feb_2007|SIP arbeidsmøte, Trondheim, februar 2007]]
 +   * Alcatel forum, Trondheim, 19-20. november 2007
 +   * Nortel telefonisamling, Trondheim, 3. desember 2007
 +   * [[gigacampus:samling:sip_juni_2008|SIP workshop]], Trondheim, juni 2008
 +   * [[gigacampus:samling:nortel_des_2008| Nortel-samling, Trondheim, 9-10. desember 2008]]
 +
 +
 +
 +===== Dokumenter =====
 +
 +SIP og ENUM muliggjør åpen sømløs og skalerbar telefoni-ruting over internett. SIP infrastruktur pilot prosjektet skal prøve ut og anbefale løsninger for dette.
 +
 +   * [[Basis infrastruktur IP-telefoni]]
 +      * [[DNS Konfigurasjon]]
 +      * [[Bruk av portnumre]]
 +   * [[Tjener beskrivelse]]
 +      * [[SIP bruker administrasjon]]
 +      * [[Oppsett for CISCO IP telefoner]]
 +      * [[Oppsett for SNOM IP telefoner]]
 +      * [[Oppsett av NOKIA E-serie telefoner]]
 +   * [[SIP vs. XMPP]]
 +   * [[Presence]]
 +   * [[SIMPLE, en oversikt]]
 +   * [[Test punkter]]
 +   * [[PABX|PABX oversikt UH]]
 +==== Under arbeid ====
 +  * UFS123 - Krav til telefoni-ruting i UH-sektoren{{:gigacampus:ufs_123_-_utkast_1_-_krav_til_telefoni-ruting_i_uh-sektoren.pdf|pdf}} utkast
 +
 +  * UFS124 - Krav til telefoni-tjenester i UH-sektoren{{:gigacampus:ufs_124_krav_til_telefonitjenester_i_uh_sektoren.pdf|PDF}} utkast
 +
 +
 +
 +===== Lenker =====
 +
 +   * [[http://folk.uio.no/hege/sip.html|SIP testing ved UiO]]
 +   * [[http://tools.ietf.org/html/draft-ietf-sip-hitchhikers-guide-05|Samlet beskrivelse av  SIP-relaterte RFC'er]]
 +   * {{sip_sluttrapport.pdf|Sluttrapport for SIP på mobiltelefon mot UNINETT SIP-tjenester }}
  
 
 
gigacampus/gcsip.txt · Last modified: 2010/03/04 15:09 by faltin@uninett.no

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups