gigacampus » start page » gn3bonus

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gigacampus:gn3bonus [2010/02/08 14:27] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== GN3 Bonus ======
 +
 +<note tip>
 +Jeg ser din IP-adresse. NAV sporer den til ditt kontor. Der sitter du og
 +føler deg litt truffet. God første april.
 +</note>
  
 
 
gigacampus/gn3bonus.txt · Last modified: 2010/02/08 14:27 (external edit)

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups