gigacampus » start page » infosikkerhet

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gigacampus:infosikkerhet [2011/11/28 13:56]
gunnarb@uninett.no
gigacampus:infosikkerhet [2012/02/14 14:50] (current)
oyvind@uninett.no [Gjennomførte/planlagte besøk]
Line 73: Line 73:
  
  
-==== Gjennomførte/planlagte besøk ====+==== Gjennomførte og planlagte besøk ====
  
 ^#   ^Besøksdato   ^Institusjon        ^Tema | ^#   ^Besøksdato   ^Institusjon        ^Tema |
Line 152: Line 152:
 |       | 7. desember 2011 | Norges idrettshøgskole | ROS-vurdering | |       | 7. desember 2011 | Norges idrettshøgskole | ROS-vurdering |
 ^ ^ ^ ^ | ^ ^ ^ ^ |
 +|        | 1.-2. februar 2012 | Universitetet i Tromsø | ROS-vurdering |
  
 === Videre planer === === Videre planer ===
 
 
gigacampus/infosikkerhet.txt · Last modified: 2012/02/14 14:50 by oyvind@uninett.no

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups