gigacampus » start page » iptv

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gigacampus:iptv [2008/03/31 14:56]
faltinXuninettXno
gigacampus:iptv [2010/02/08 14:27] (current)
Line 26: Line 26:
 | TV2 Webstream10 | udp://@233.155.107.210:57210 | | TV2 Webstream10 | udp://@233.155.107.210:57210 |
  
-Merk at det for TV2 foreligger det også strømmer i MPEG-4/H.264 og VC-1(RSTP) format.+Merk at det for TV2 foreligger også strømmer i MPEG-4/H.264 og VC-1(RSTP) format.
  
  
 
 
gigacampus/iptv.1206968210.txt.gz · Last modified: 2010/02/08 14:27 (external edit)

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups