gigacampus » start page » ipv6

@campus IPv6 informasjon

IPv6 er svaret

Adresserommet til IPv4 er endelig. RIPE NCC gikk tom for IPv4 adresseblokker i september 2012. IPv6 er det eneste reelle alternativet. Det er en nærmest unison enighet blant offentlige myndigheter, internasjonale organisasjoner og toneangivende leverandører om at IPv6 er svaret:

 • OECD (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling) oppfordrer sterkt til overgang til IPv6.
 • EU-kommisjonen har et mål om at 25% av Europa (offentlige myndigheter, bedrifter og privatpersoner) skal være over på IPv6 innen 2010.
 • USAs regjering påla alle føderale myndigheter å være IPv6-kompatible allerede sommeren 2008.
 • China Internet Network Information Center (CNNIC) kjører en stor kampanje for å få fortgang i overgangen til IPv6.
 • ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), den internasjonale organisasjonen for IP-adresser og domenenavn, oppfordrer til å gå over til IPv6.
 • APNIC (Asia Pacific Network Information Centre) – som tildeler internettadresser i Asia og Stillehavsregionen, oppfordrer sterkt til å gå over til IPv6.
 • De største leverandørene og tilbyderne internasjonalt, selskaper som Microsoft, Google, Cisco og Atmel, støtter IPv6 og er klare på at dette er framtida.

Krav til utstyr for IPv6

RIPE har publisert et dokument som definerer IPv6 krav til utstyr. http://www.ripe.net/ripe/docs/ripe-554 (Denne erstatter ripe-501)

IPv6 workshop og presentasjoner

Det er avholdt flere IPv6 samlinger og for mer IPv6 dokumentasjon viser vi til:

Epostliste

 • Meld dere på ipv6-forum@uninett.no
 • Post gjerne på forumet, evt ta kontakt med UNINETT på drift@uninett.no

IPv6 utbredelse

Test IPv6 konnektivitet

Det finnes “ekko” tjenester på nettet som sjekker om du har en konfigurert og brukbar IPv6-adresse på din klient:

Eksempelkonfigurasjon

Anbefalinger

Dok som gjerne kan komme/utbroderes:

Innføringsplan for IPv6

 1. Få IPv6 prefiks fra UNINETT
 2. Konfigurer grunnleggende IPv6-ting på (hoved)ruteren, se eksempelconfig
 3. Skru på IPv6 på et klientnett
  • Husk aksesslister
  • Test klienter mot eksterne tjenester
 4. Skru på enkelttjenester med IPv6 internt
  • Gå gjerne sakte frem, en av gangen
   • Vær obs på DNS med AAAA og flere tjenester på samme navn
  • Test fra egne klienter
  • Verifiser at det virker for eksterne også

Håndtere adresserommet

Oppsett på klienter

Tjenester med IPv6

De første tjenestene det er naturlig å innføre IPv6 på er:

 • SMTP
 • IMAP
 • WEB

Dette krever implisitt at dere innfører AAAA records i egen navnetjener slik at ipv6-klienter som aksesserer tjenestene vil kunne benytte ipv6 som transport (ipv6 vil typisk bli foretrukket fremfor ipv4 når klienten kan velge).

At navnetjeneren som sådan tilbyr ipv6-transport kan være lenger frem.

Under følger infodrypp pr tjeneste:

SMTP

 • NTNU har hatt IPv6 i drift siden 2007 uten noen problemer. Nesten 5% av trafikken går pr januar 2009 på IPv6. Sjekk info på side 7 av denne presentasjonen.
 • UNINETT kjører IPv6 på sin diketjeneste.

Web

Tips for Apache:

Synopsis:
 «NameVirtualHost *:80» dekker alle interface, både Ipv4 og Ipv6
 «NameVirtualHost [2001:700:1::80]:80» for et gittinterface

Eks:
 <VirtualHost *:80> ...
 <VirtualHost [2001:700:1::80]:80> ...

Problemstillinger

Nyttige plug-ins

 • 4or6: Plug-in som gir et icon i “toolbar” som viser om websiden du er koplet til har IPv6 eller IPv4
 • WorldIP: Mer utfyllende IP informasjon i “status bar”

Mer informasjon

Mer informasjon på:

 
 
gigacampus/ipv6.txt · Last modified: 2012/09/26 08:31 by trond@uninett.no

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups