gigacampus » start page » ipv6

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gigacampus:ipv6 [2012/09/13 13:27]
gunnarb@uninett.no [Problemstillinger]
gigacampus:ipv6 [2012/09/26 08:31] (current)
trond@uninett.no [IPv6 er svaret]
Line 5: Line 5:
 ===== IPv6 er svaret ===== ===== IPv6 er svaret =====
  
-Adresserommet til IPv4 er endelig. Det er estimert at man vil gå tom for nye IPv4 adresseblokker en gang løpet av 2012. IPv6 er det eneste reelle alternativet. Det er en nærmest unison enighet blant offentlige myndigheter, internasjonale organisasjoner og toneangivende leverandører om at IPv6 er svaret:+Adresserommet til IPv4 er endelig. RIPE NCC gikk tom for IPv4 adresseblokker i september 2012. IPv6 er det eneste reelle alternativet. Det er en nærmest unison enighet blant offentlige myndigheter, internasjonale organisasjoner og toneangivende leverandører om at IPv6 er svaret:
  
   * OECD (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling) oppfordrer sterkt til overgang til IPv6.   * OECD (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling) oppfordrer sterkt til overgang til IPv6.
 
 
gigacampus/ipv6.txt · Last modified: 2012/09/26 08:31 by trond@uninett.no

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups