gigacampus » start page » ipv6_adressering

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gigacampus:ipv6_adressering [2013/03/25 11:55]
gunnarb@uninett.no [Eksempel på adresseplan med vlan]
gigacampus:ipv6_adressering [2013/03/25 11:57] (current)
gunnarb@uninett.no [Eksempel på adresseplan med vlan]
Line 147: Line 147:
 På denne linken har vi laget et eksempel på en adresseplan med sone og vlan inndeling. På denne linken har vi laget et eksempel på en adresseplan med sone og vlan inndeling.
 {{:gigacampus:ipv6_eksempel_adr_plan_vlan_oppdeling_v2.xls| Eksempel IPv6 addresseplan }}  {{:gigacampus:ipv6_eksempel_adr_plan_vlan_oppdeling_v2.xls| Eksempel IPv6 addresseplan }} 
-[[https://openwiki.uninett.no/gigacampus:bpd_ipv6_example_adr_plan_vlan_v2.xls |English version]]+[[https://openwiki.uninett.no/_media/gigacampus:bpd_ipv6_example_adr_plan_vlan_v2.xls |Example of IPv6 Address plan, English version]]
  
 Det er brukt 3 soner: Åpen, Intern og Sikker.  Man kan ha flere soner eller annen inndeling ved å bruke andre bit-mønster. Det er brukt 3 soner: Åpen, Intern og Sikker.  Man kan ha flere soner eller annen inndeling ved å bruke andre bit-mønster.
  
  
 
 
gigacampus/ipv6_adressering.txt · Last modified: 2013/03/25 11:57 by gunnarb@uninett.no

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups