gigacampus » start page » ipv6aksesslister

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gigacampus:ipv6aksesslister [2010/05/11 11:59]
rune@uninett.no
gigacampus:ipv6aksesslister [2010/05/11 12:00] (current)
rune@uninett.no
Line 39: Line 39:
 interface Vlan10 interface Vlan10
    ipv6 traffic-filter vlan10-out out    ipv6 traffic-filter vlan10-out out
 +</code>
 +
 +For å vise pakkefilteret bruker man denne kommandoen:
 +<code show>
 + show ipv6 access-list vlan10-out
 </code> </code>
 
 
gigacampus/ipv6aksesslister.txt · Last modified: 2010/05/11 12:00 by rune@uninett.no

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups