gigacampus » start page » ipv6confg

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gigacampus:ipv6confg [2012/11/28 15:51]
trond@uninett.no
gigacampus:ipv6confg [2012/11/28 15:55] (current)
trond@uninett.no
Line 1: Line 1:
 ====== IPv6 eksempel config ====== ====== IPv6 eksempel config ======
  
 +<note warning>Legg merke til at man ikke bør bruke <code>ipv6 verify unicast reverse-path</code></note>
 Eksemplet under er fra en cisco ruter: Eksemplet under er fra en cisco ruter:
  
 
 
gigacampus/ipv6confg.txt · Last modified: 2012/11/28 15:55 by trond@uninett.no

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups