gigacampus » start page » ipv6status

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gigacampus:ipv6status [2011/06/09 16:11]
gunnarb@uninett.no
gigacampus:ipv6status [2011/06/09 16:11] (current)
gunnarb@uninett.no
Line 1: Line 1:
 ====== IPv6 utbredelse i UH-Norge ====== ====== IPv6 utbredelse i UH-Norge ======
  
-Denne informasjonen lir are vedlikehold på engelsk her:+Denne informasjonen blir bare vedlikeholdt på engelsk her:
  
 [[https://ow.feide.no/gigacampus:ipv6status_english|IPv6 utbredelse i UH-Norge]] [[https://ow.feide.no/gigacampus:ipv6status_english|IPv6 utbredelse i UH-Norge]]
 
 
gigacampus/ipv6status.txt · Last modified: 2011/06/09 16:11 by gunnarb@uninett.no

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups