gigacampus » start page » karantenenett

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gigacampus:karantenenett [2011/02/08 12:48]
faltin@uninett.no
gigacampus:karantenenett [2014/08/06 13:17] (current)
faltin@uninett.no
Line 12: Line 12:
  
 En svakhet er imidlertid at brukeren ikke får noen tilbakemelding  En svakhet er imidlertid at brukeren ikke får noen tilbakemelding 
-på hva som skjer. Det blir bare dødt. For å bedre på dette kom  +på hva som skjer. Det blir bare dødt. For å bedre på dette kan NAV administrator i stedet velge å sette maskinene på et karantenenett. Endringen fra NAV sitt ståsted er at i stedet for å stenge svitsjeporten, så endres vlanverdien til porten.
-NAV for to år siden med en viktig forbedring (versjon 3.4, mai  +
-2008) som gjør det mulig å i stedet sette maskinen på et karantene- +
-nett. Endringen fra NAV sitt ståsted er at i stedet for å stenge  +
-svitsjeporten, så endres vlanverdien til porten. +
- +
  
 Ved å sette dette i system og på ruteren sette opp en redigering av  Ved å sette dette i system og på ruteren sette opp en redigering av 
 
 
gigacampus/karantenenett.txt · Last modified: 2014/08/06 13:17 by faltin@uninett.no

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups