gigacampus » start page » kontakt

Kontakt @campus

E-post campus at uninett.no
Telefon UNINETT: +47 73 55 79 00 (08:00–11:30, 12:00–16:00)
Faks +47 73 55 79 01

Besøksadresse: Abels gate 5 – Teknobyen

Post: NO-7465 Trondheim (Abels gate 5, 7030 Trondheim for pakker levert på dør)

Se også eksisterende epostlistene pr arbeidsgruppe.

 
 
gigacampus/kontakt.txt · Last modified: 2014/04/22 11:46 by faltin@uninett.no

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups