gigacampus » start page » kvalitet

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gigacampus:kvalitet [2010/02/08 14:27]
127.0.0.1 external edit
gigacampus:kvalitet [2013/05/08 18:53] (current)
faltin@uninett.no
Line 1: Line 1:
-====== Ende til ende-kvalitet ====== +siden er utfaset
- +
-Vi fokuserer her på måling av kvalitet. Nettverket og tjenestene skal ikke bare virke, de skal virke på et tilfredstillende nivå. I en tid der stadig flere sanntidstjenester settes i drift blir dette bare viktigere. +
- +
-Korte og pålitelige rundreisetider er avgjørende for slik trafikk. Selvfølgelig må vi sørge for at de nettverk vi bygger kan håndtere sanntidskrav, men det er ikke godt nok. Problemer vil inntreffe, og flaskehalser vil oppstå. For effektiv feilsøking er gode målinger avgjørende. +
- +
- +
-===== Mål ===== +
- +
-:!: Dette er de opprinnelige mål slik de er formulert i {{gigacampus-program-web.pdf|programbeskrivelsen}} i forkant +
-av GigaCampus: +
- +
-    * I 2006 skal vi initiere regulære toveis og enveis forsinkelsesmålinger mellom og gjennom alle målepåler. Statistikk skal gjøres tilgjengelig og vi skal også tilby webgrensesnitt for sluttbruker for å interaktivt kunne initiere målinger ved behov. +
-    * I løpet av 2007 skal de fleste studiesteder ha utplassert målepåler. Disse skal inngå i en europeisk måleinfrastruktur. UNINETT PERT skal etableres. +
-    * I 2007 skal vi særskilt adressere utfordringer relatert til kvalitet i trådløse nett. +
-    * Innen 2008 skal vi ha passive 10 Gbit/s målekort for alle av UNINETTs høyhastighetsaksesser. Forbindelsene til NORDUnet (dvs. Internett generelt), NIX (nasjonalt samtrafikkpunkt), UiO og NTNU, m.fl. vil inngå. +
-    * Innen 2009 skal verktøyporteføljen på målepålene være omfattende og veletablert. De skal inngå som uvurderlige redskaper for UNINETT PERT og for sektorens øvrige driftspersonell, til hjelp i daglig drift og feilsøking. +
- +
-===== Målepåler ===== +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
-==== Dokumentasjon ==== +
- +
-   * [[http://forskningsnett.uninett.no/produkt/maalepale.html|Om målepålene]], herunder; +
-      * [[https://drift.uninett.no/kart/malepale/norden.html|Målepålekartet]] med inngang til NDT og MPING.  +
-      * [[http://testnett.uninett.no/matrix/|Multicast beacon]] med forsinkelses og pakketapsmålinger. +
-      * [[http://testnett.uninett.no/ssmping/|Multicast ssmping looking glass]] (prekonfigurert med målepåler som valgbare destinasjoner). +
-   * [[stagervk|Stager som frontend til Qflow]] +
-   * {{mp-oppsett.pdf|Veiledning - fysisk installasjon av målepåle}} (inkluderer detaljert koblingsskisse for GPS). +
-   * [[http://drift.uninett.no/utstyr/mp/sikkerhetsdirektiv.html|Sikkerhetsdirektiv for målepålene]] +
- +
-==== Workshop ==== +
- +
-    * [[https://gigacampus.wiki.uninett.no/samling:malepale_feb_2008|Målepåle-workshop]], 14. februar 2008, Trondheim. +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
-==== Målepåler i drift ==== +
- +
-^#  ^Installasjonsdato  ^Sted ^Institusjon | +
-|1  | våren 2005  | Trondheim | UNINETT | +
-|2  | høsten 2005 | Bø | Høgskolen i Telemark  | +
-|3  | høsten 2005 | Porsgrunn | Høgskolen i Telemark | +
-|4  | høsten 2005 | Notodden | Høgskolen i Telemark | +
-|5  | høsten 2005 | Narvik | Høgskolen i Narvik | +
-|6  | høsten 2005 | Bergen | Universitetet i Bergen | +
-|7  | høsten 2005 | Tromsø | Universitetet i Tromsø | +
-|8  | høsten 2005 | Oslo | Universitetet i Oslo | +
-|9  | høsten 2005 | Trondheim | NTNU | +
-|10  | høsten 2005 | Longyearbyen | Universitetsstudiene på Svalbard | +
-|11  | høsten 2005 | Ny Ålesund | Universitetsstudiene på Svalbard | +
-|12 | høsten 2005 | Alta | Høgskolen i Finnmark | +
-|13 | høsten 2005 | Stavanger | Universitetet i Stavanger | +
-|14 | høsten 2005 | Rena | Høgskolen i Hedmark | +
-|15 | høsten 2005 | Grimstad | Høgskolen i Agder | +
-|16 | høsten 2005 | Molde | Høgskolen i Molde | +
-|17 | november 2007 | Steinkjer | Høgskolen i Nord-Trøndelag | +
-|18 | desember 2007 | Volda | Høgskolen i Volda | +
-|19 | desember 2007 | Lillehammer | Høgskolen i Lillehammer | +
-|20 | desember 2007 | Ålesund | Høgskolen i Ålesund | +
-|21 | januar 2008 | Oslo | Høgskolen i Oslo |  +
-|22 | januar 2008 | Halden | Høgskolen i Østfold | +
-|23 | januar 2008 | Lillestrøm | Høgskolen i Akershus | +
-|24 | januar 2008 | Tromsø | Høgskolen i Tromsø  | +
-|25 | februar 2008 | Sogndal | Høgskulen i Sogn og Fjordane | +
-|26 | februar 2008 | Kristiansand | Universitetet i Agder | +
-|27 | oktober 2008 | Stord | Høgskolen Stord/Haugesund | +
-|28 | mars 2009 | Gjøvik | Høgskolen i Gjøvik | +
-|29 | mai  2009 | Kongsberg | Høgkolen i Buskerud | +
- +
- +
- +
-==== Målepåler i bestilling ==== +
- +
-^#  ^Estimert dato  ^Sted ^Institusjon | +
- +
-|29 | mai 2008 | Harstad | Høgskolen i Harstad | +
-|30 | mai 2008 | Borre | Høgskolen i Vestfold | +
-|r6 | ? | ? | ? | +
-|r7 | ? | ? | ? |  +
 
 
gigacampus/kvalitet.txt · Last modified: 2013/05/08 18:53 by faltin@uninett.no

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups