gigacampus » start page » multimedia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gigacampus:multimedia [2010/02/08 14:27]
127.0.0.1 external edit
gigacampus:multimedia [2010/03/04 15:11] (current)
faltin@uninett.no
Line 2: Line 2:
  
 Multimediaaktiviteten til GigaCampus er organisert under satsingsområdet  Multimediaaktiviteten til GigaCampus er organisert under satsingsområdet 
-[[sip|person til person-kommunikasjon]] og har fått en bredere satsing fra og med 2008.+[[gcsip|person til person-kommunikasjon]] og har fått en bredere satsing fra og med 2008.
  
 ===== Innsatsområder ===== ===== Innsatsområder =====
 
 
gigacampus/multimedia.txt · Last modified: 2010/03/04 15:11 by faltin@uninett.no

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups