gigacampus » start page » nav-ref
 
 
gigacampus/nav-ref.txt · Last modified: 2015/11/20 08:36 by mvold@uninett.no

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups