gigacampus » start page » nettverk

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gigacampus:nettverk [2013/05/08 20:25]
faltin@uninett.no [Anbefalinger]
gigacampus:nettverk [2013/05/08 20:25] (current)
faltin@uninett.no [Anbefalinger]
Line 14: Line 14:
   * [[UFS110|UFS110: Oppskrift for konfigurasjon av Alcatel svitsjer i campusnett]]   * [[UFS110|UFS110: Oppskrift for konfigurasjon av Alcatel svitsjer i campusnett]]
   * [[UFS111|UFS111: Oppskrift for konfigurasjon av HP svitsjer i campusnett]]   * [[UFS111|UFS111: Oppskrift for konfigurasjon av HP svitsjer i campusnett]]
 +
   * [[https://www.uninett.no/webfm_send/671|UFS133: Anbefalt sikkerhetsløsning for IEEE 802.IX i kablet nettverk]]   * [[https://www.uninett.no/webfm_send/671|UFS133: Anbefalt sikkerhetsløsning for IEEE 802.IX i kablet nettverk]]
   * [[https://www.uninett.no/sites/drupal.uninett.no.uninett/files/webfm/_Produkter%20og%20tjenester/campustjenester/@campus/UFS/pdf/ufs122.pdf|UFS122: Anbefalt IKT-sikkerhetsarkitektur i UH-sektoren]]   * [[https://www.uninett.no/sites/drupal.uninett.no.uninett/files/webfm/_Produkter%20og%20tjenester/campustjenester/@campus/UFS/pdf/ufs122.pdf|UFS122: Anbefalt IKT-sikkerhetsarkitektur i UH-sektoren]]
 
 
gigacampus/nettverk.txt · Last modified: 2013/05/08 20:25 by faltin@uninett.no

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups