gigacampus » start page » nfsen

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gigacampus:nfsen [2008/11/20 20:41]
faltin@uninett.no
gigacampus:nfsen [2010/02/08 14:27] (current)
Line 19: Line 19:
  
 Vi har skrevet  Vi har skrevet 
-[[http://drift.uninett.no/utstyr/vk/brukerdok.html#netflow|brukerdokumentasjon til Nfsen]].+[[http://drift.uninett.no/utstyr/vk/brukerdok.html#netflow|brukerdokumentasjon til Nfsen]] (krever innlogging i vår driftsportal).
  
 ===== Tips ===== ===== Tips =====
 
 
gigacampus/nfsen.txt · Last modified: 2010/02/08 14:27 (external edit)

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups