gigacampus » start page » nyhet_mobil

Gratis mobilsamtaler mellom 30.000 universitets- og høgskoleansatte og deres familier

29. juni 2006: UNINETT har på vegne av universitets- og høgskolesektoren framforhandlet en fellesavtale på mobiltelefoni. Mobiltelefoniavtalen med NetCom vil kunne gi nærmere 30 000 ansatte i universitets- og høgskolesektoren og deres familier gratis samtaletid seg imellom.

– Vi er storfornøyde med å ha sikret oss det vi mener er landets beste mobiltelefoniavtale, sier økonomileder Lars Skogan i UNINETT.

Avtalen med NetCom vil i tillegg til ansatte i universitets- og høgskolesektoren også omfatte deres familier, og gir altså gratis mobilsamtaler mellom alle ansatte i sektoren og deres familier. NetCom vil i tillegg utbedre sin mobildekning på de deler av universitets- og høgskolecampusene som i dag har dårlig eller manglende dekning.

UNINETT har i samarbeid med en rekke universiteter og høgskoler vurdert tilbud fra sju ulike mobilaktører, og landet til slutt på NetCom. Avtaleperioden er 2 år.

Svenn Olav Storløs i NetCom er svært fornøyd med at avtalen nå er i boks.

– Vi har ønsket oss UNINETT som kunde i ti år, og alle i organisasjonen gleder seg over dette, sier han. I disse dager går mobiloperatøren i gang med å kontakte de enkelte institusjonene, uttaler han.

 
 
gigacampus/nyhet_mobil.txt · Last modified: 2010/02/08 14:27 (external edit)

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups