gigacampus » start page » nyhet_navutvikler

NAV utviklerworkshop

NAV-deltakere på utviklerworkshop i Tromsø 9. juni 2006: GigaCampus har gjennomført en utviklerworkshop for NAV ved Universitetet i Tromsø. Hensikten var å gi viktig informasjon til utviklingsmiljøet i Tromsø slik at de kan fortsette sine bidrag relatert til videreutvikling av moduler tilknyttet NAV. UiO deltok også på workshopen med samme hensikt. UiB var invitert, men hadde dessverre ikke anledning denne gang. UNINETT og NTNU var også representert, da primært som formidlere, men også for å bygge relasjoner for tettere samarbeidsmiljø fremover.

Møtet gikk over to dager, 6.- 7. juni.

Agenda var:

 1. Systemoversik NAV - delsystemer som inngår (Morten Vold)
 2. Databasen (Vidar Faltinsen)
  • skjema for databasen - oversikt over tabeller og relasjoner
  • forklaring av hvert enkelt felt på wiki
  • spesifikk for topologi og event
 3. Event systemet (Vidar)
  • meldingsflyt - figur
 4. RRD databasen
  • cricket opplegget (John Magne Bredal)
 5. Overblikk over brukte programmeringspråk, herunder prefererte (Morten)
  • dvs. python og java
 6. Oversikt over biblioteker og APIer som finnes i NAV (Morten)
  • primært for python og java
 7. Grafisk profil for nav med relevante grafikkfiler (Morten)
 8. Build konfigurasjon (Morten)
  • autoconf, make, ant
 9. Konkret for python (Morten)
  • opprette databaseforbindelser
  • sesjonshåndtering på web
  • hasPrivilege
  • cheetah
 10. Konkret for java (Kristian Eide på videokonferanse fra California)
  • databasebibliotek (api for databasehåndtering)
  • andre bibliotek (api for eventhåndtering m.m.)
 11. gDD (Kristian Eide)
  • oversikt over gDD
  • hvordan skrive en ny plugin (device plugin vs hanlder plugin)
 12. Hvordan levere kode til NAV / kode til NAV contrib (Morten)

Møtet tok også opp en del konkrete utfordringer og problemer vi ser, der løsning ble diskutert, faktisk i noen tilfeller implementert.

På dag 2 hadde vi som ledd i programmet en 2 timers telefonkonferanse med en tidligere sentral utvikler i NAV (Kristian Eide), fra hans nye arbeidssted i California.

Totalt deltok 8 på workshopen. De var: Børge Brunes (UiTø), Ingeborg Hellemo (UiTø), Ole Martin Bjørndalem (UiTø), Roger Kristiansen, (UiTø) Asbjørn Prøis (UiO) John Magne Bredal (NTNU), Morten Vold (UNINETT) og Vidar Faltinsen (UNINETT).

GigaCampus vil i NAV-sammenheng ha flere samlinger i år, der den neste nå er en to-timers workshop på UNINETT 2006-konferansen. Her har vi et mer brukerorientert preg.

 
 
gigacampus/nyhet_navutvikler.txt · Last modified: 2010/02/08 14:27 (external edit)

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups