gigacampus » start page » nyhet_navutvikler

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gigacampus:nyhet_navutvikler [2008/02/09 17:13]
faltinXuninettXno
gigacampus:nyhet_navutvikler [2010/02/08 14:27] (current)
 
 
gigacampus/nyhet_navutvikler.1202573611.txt.gz · Last modified: 2010/02/08 14:27 (external edit)

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups