gigacampus » start page » nyhet_pcavtale

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gigacampus:nyhet_pcavtale [2010/02/08 14:27] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Første fellesavtale for PC-utstyr i utdanningssektoren ======
 +
 +**27. juni 2006:** UNINETT har på vegne av universitets- og høgskolesektoren framforhandlet avtaler på PC-er, servere og skjermer. Verdien på PC-avtalen er over 100 millioner og det forventes at utdanningssektoren vil spare titalls millioner årlig.
 +
 +//- Sektoren samlet utgjør en stor brukergruppe og vi forventet å få gode betingelser i markedet, noe vi har oppnådd med flere leverandører, sier økonomileder Lars Skogan i UNINETT.//
 +
 +Dette er den første gangen sektoren samlet har gått ut med forespørsel om tilbud på PC-utstyr. En rekke høgskoler og universiteter har også deltatt i arbeidet med å få gode felles innkjøpsavtaler. Interessen blant leverandørene har vært svært stor ettersom denne avtalen vil kunne omfatte alle de 40 universitetene og statlige høgskolene i Norge, som er storbrukere av slikt utstyr.
 +
 +//- Innkjøpsarbeidet er av uvurderlig verdi for oss og vi kommer til å spare svært mye arbeid og penger på dette initiativet. Erfaringsmessig ser vi at det ofte tar rundt et halvt år å utføre en slik avtaleprosess på egenhånd. I tillegg vil den enkelte høgskole ha store problemer med å få tilstrekkelig kompetanse på alle områder, og et slikt samarbeid som UNINETT har tatt initiativ til her, vil derfor være svært verdifullt, sier IT-sjef, Arne Hatlen ved Høgskolen i Telemark. Hatlen legger til at dette vil bli svært populært blant studentene, som også får mulighet til å ta i bruk universitets- og høgskolesektorens nye innkjøpsavtaler.//
 +
 +Oversikt over leverandører som er valgt:
 +
 +  * Dell: Skjermer, stasjonære PC-er, bærbare PC-er og servere
 +  * Hewlett Packard: Skjermer, stasjonære PC-er, bærbare PC-er og servere
 +  * ITUM: Stasjonære PC-er, bærbare PC-er og servere
 +  * Ementor: Stasjonære PC-er, bærbare PC-er, servere og Mac
 +  * Office line: Mac 
  
 
 
gigacampus/nyhet_pcavtale.txt · Last modified: 2010/02/08 14:27 (external edit)

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups