gigacampus » start page » nyhetsbrev-10

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gigacampus:nyhetsbrev-10 [2010/05/21 11:41]
faltin@uninett.no
gigacampus:nyhetsbrev-10 [2010/05/21 11:42] (current)
faltin@uninett.no
Line 43: Line 43:
 ===== Direktekommunikasjon og SIP ===== ===== Direktekommunikasjon og SIP =====
  
-   * Vi jobber videre med SIP pilotene basert på arkitekturen i {{:gigacampus:uninett_sip_infrastruktur.pdf|dette dokumentet}}.+   * Vi jobber videre med SIP infrastrukturen basert på arkitekturen beskrevet i {{:gigacampus:uninett_sip_infrastruktur.pdf|dette dokumentet}}.
    * Vi har ansatt Miguel Baptista som kommer fra det portugisiske forskningsnettet (FCCN) og har arbeidet med SIP utrulling der.      * Vi har ansatt Miguel Baptista som kommer fra det portugisiske forskningsnettet (FCCN) og har arbeidet med SIP utrulling der.  
    * Pilotnoden mot TDC operativ og virker inn- og utgående, men fremdeles en del justering i pilotfasen. Vår testinstitusjon, Akedemia, kjører mot noden. Vil nå  involvere pilotene hos HiO og UMB ved å sette de opp mot noden.    * Pilotnoden mot TDC operativ og virker inn- og utgående, men fremdeles en del justering i pilotfasen. Vår testinstitusjon, Akedemia, kjører mot noden. Vil nå  involvere pilotene hos HiO og UMB ved å sette de opp mot noden.
 
 
gigacampus/nyhetsbrev-10.txt · Last modified: 2010/05/21 11:42 by faltin@uninett.no

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups