gigacampus » start page » nyhetsbrev-11

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gigacampus:nyhetsbrev-11 [2011/07/01 15:29]
gunnarb@uninett.no
gigacampus:nyhetsbrev-11 [2011/07/01 15:40] (current)
gunnarb@uninett.no
Line 98: Line 98:
 ==== Nettsamling 22-23 september i Oslo ==== ==== Nettsamling 22-23 september i Oslo ====
  
-Det blir ny [[https://ow.feide.no/gigacampus:samling:nett_sep_2011|nettsamling]] til høsten hos USIT.  På agendaen vil man bla.a. finne:+Det blir ny [[https://ow.feide.no/gigacampus:samling:nett_sep_2011|nettsamling]] til høsten hos USIT.  På agendaen vil man bl.a. finne:
   * Informasjon om ny innkjøpsavtale for nettelektronikk   * Informasjon om ny innkjøpsavtale for nettelektronikk
   * Presentasjon av leverandører   * Presentasjon av leverandører
Line 104: Line 104:
   * HP og H3C   * HP og H3C
   * IPv6 temaer   * IPv6 temaer
-  * IPv4 adresse mangle: håndtering og alternativer+  * IPv4 adresse mangel: håndtering og alternativer
   * Nettdesign for SAK-prosesser   * Nettdesign for SAK-prosesser
   * Omvisning USIT nye serverrom   * Omvisning USIT nye serverrom
Line 124: Line 124:
 ==== Trådløst og eduroam feilsøkingstjeneste ==== ==== Trådløst og eduroam feilsøkingstjeneste ====
  
-Det har vært en forholdsvis stor aktivtet på på trådløsområdet i denne perioden,  +Det har vært en forholdsvis stor aktivitet på trådløsområdet i denne perioden,  
-Trådløs nettsamling ble avholdt 8 mars med 25 deltaktere, inkludert alle +Trådløs nettsamling ble avholdt 8 mars med 25 deltakere, inkludert alle 
 universiteter. Et hovedtema var nye mobile enheter og UiO har gjort mye arbeid på  universiteter. Et hovedtema var nye mobile enheter og UiO har gjort mye arbeid på 
 mobile enheter og gjort dokumentasjonen tilgjengelig.  mobile enheter og gjort dokumentasjonen tilgjengelig. 
Line 139: Line 139:
 ===== GEANT Campus Best Practices ===== ===== GEANT Campus Best Practices =====
  
-   * Arbeidet med å oversette de norske UFSene til engelsk fortsetter. De andre samarbeidslandene, dvs. Finland,Tjekkia og Serbia, har tilsvarende "best practice" arbeidsgrupper i sine respektive land. Disse arbeidsgruppene produserer også "best practices". Hittil har GEANT Campus BestPractice publisert 25 beste praksiss dokumenter. Dette publiseres på både hos [[http://www.terena.org/campus-bp/|TERENA]] og [[http://www.geant.net/About_GEANT/Campus_Best_Practice/Pages/BestPracticeDocuments.aspx|GEANT]].+   * Arbeidet med å oversette de norske UFSene til engelsk fortsetter. De andre samarbeidslandene, dvs. Finland,Tjekkia og Serbia, har tilsvarende "best practice" arbeidsgrupper i sine respektive land. Disse arbeidsgruppene produserer også "best practices". Hittil har GEANT Campus BestPractice publisert 25 beste praksis dokumenter. Dette publiseres på både hos [[http://www.terena.org/campus-bp/|TERENA]] og [[http://www.geant.net/About_GEANT/Campus_Best_Practice/Pages/BestPracticeDocuments.aspx|GEANT]].
    * Vi organiserte en IPv6 workshop i Finland 24-25. mars. Det var 51 deltagere fra 10 land tilstede. Her ble en rekke utfordringer med IPv6 utrulling på campus dekket. Presentasjoner er [[https://ow.feide.no/geantcampus:ipv6_mar_2011|tilgjengelige]].    * Vi organiserte en IPv6 workshop i Finland 24-25. mars. Det var 51 deltagere fra 10 land tilstede. Her ble en rekke utfordringer med IPv6 utrulling på campus dekket. Presentasjoner er [[https://ow.feide.no/geantcampus:ipv6_mar_2011|tilgjengelige]].
    * GigaCampus-resultatene og det videre @campus- og GEANT Campus Best Practice arbeidet ble presentert på [[https://tnc2011.terena.org/core/session/26|TERENA Networking Conference]] i Praha i mai (av Gunnar Boe) og på [[http://www.eunis.ie/outline.html#parallel1|EUNIS]] i Dublin i juni (av Vidar Faltinsen). Vi registrerer stor interesse for arbeidet vi gjør. Både de faktiske resultatene, men også arbeidsformen med den implisitte nasjonale samarbeidsånden.    * GigaCampus-resultatene og det videre @campus- og GEANT Campus Best Practice arbeidet ble presentert på [[https://tnc2011.terena.org/core/session/26|TERENA Networking Conference]] i Praha i mai (av Gunnar Boe) og på [[http://www.eunis.ie/outline.html#parallel1|EUNIS]] i Dublin i juni (av Vidar Faltinsen). Vi registrerer stor interesse for arbeidet vi gjør. Både de faktiske resultatene, men også arbeidsformen med den implisitte nasjonale samarbeidsånden.
 
 
gigacampus/nyhetsbrev-11.txt · Last modified: 2011/07/01 15:40 by gunnarb@uninett.no

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups