gigacampus » start page » nyhetsbrev-1

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gigacampus:nyhetsbrev-1 [2007/10/21 20:32]
faltinXuninettXno
gigacampus:nyhetsbrev-1 [2010/02/08 14:27] (current)
Line 4: Line 4:
  
 UNINETT har inngått avtale om levering av ADSL til universitets- og høgskolesektoren. Kontrakten gikk til Umoe IKT i samarbeid med Ventelo. Avtalen vil totalt gi store besparelser for sektoren, og ett priseksempel er 279 kr per mnd. for 6 Mb/s. Det er viktig at dialogen mellom Ventelo og de ulike institusjonene kommer i gang raskt, slik at man får gjort opp status på hvilken teknologi som eksisterer for institusjonens ansatte, og en utbyggingsplan kan lages i fellesskap. Avtalen kan benyttes av medlemsinstitusjoner, ansatte, samt studenter. For mer informasjon, se Uninytt nr. 3 (kommer ca. 20. oktober), ev. ta kontakt med lars.skogan@uninett.no eller grethe.steen@uninett.no UNINETT har inngått avtale om levering av ADSL til universitets- og høgskolesektoren. Kontrakten gikk til Umoe IKT i samarbeid med Ventelo. Avtalen vil totalt gi store besparelser for sektoren, og ett priseksempel er 279 kr per mnd. for 6 Mb/s. Det er viktig at dialogen mellom Ventelo og de ulike institusjonene kommer i gang raskt, slik at man får gjort opp status på hvilken teknologi som eksisterer for institusjonens ansatte, og en utbyggingsplan kan lages i fellesskap. Avtalen kan benyttes av medlemsinstitusjoner, ansatte, samt studenter. For mer informasjon, se Uninytt nr. 3 (kommer ca. 20. oktober), ev. ta kontakt med lars.skogan@uninett.no eller grethe.steen@uninett.no
 +
 +
  
  
 ===== Verktøykasser rulles ut - to workshops arrangeres ===== ===== Verktøykasser rulles ut - to workshops arrangeres =====
  
-Som annonsert på UNINETT-konferansen, vil GigaCampus tilby verktøykasser til interesserte høgskoler og universiteter. Dette er dedikerte maskiner som utplasseres ved institusjonen for å overvåke lokal IKT- infrastruktur. Tilbudet er vel mottatt og første workshop i oktober er allerede fulltegnet. Det er fortsatt plasser igjen til neste runde 21. - 22. november, og det blir flere runder. Meld din interesse til vidar.faltinsen@uninett.no. Les mer [samling:verktoykasser|her]] +Som annonsert på UNINETT-konferansen, vil GigaCampus tilby verktøykasser til interesserte høgskoler og universiteter. Dette er dedikerte maskiner som utplasseres ved institusjonen for å overvåke lokal IKT- infrastruktur. Tilbudet er vel mottatt og første workshop i oktober er allerede fulltegnet. Det er fortsatt plasser igjen til neste runde 21. - 22. november, og det blir flere runder. Meld din interesse til vidar.faltinsen@uninett.no. Les mer [[samling:verktoykasser|her]].
  
 ===== Sikkerhetspolicy i startgropen ===== ===== Sikkerhetspolicy i startgropen =====
 GigaCampus har som mål at alle institusjonene skal ha implementert en IT-sikkerhetspolicy i løpet av programperioden, og i tillegg gjort policyen operativ i sin organisasjon. Vi skal informere og motivere ledelsen i UH-sektoren om betydningen av sikkerhetsarbeid. Videre vil vi bidra til å fremskaffe dokumentasjon som tar for seg både utforming av sikkerhetspolicyen og hvordan man omsetter den i praktisk handling. Dersom din institusjon har erfaring med sikkerhetspolicy, eller dere har konkrete planer om å sette i gang, ta kontakt med jon.stromme@uninett.no GigaCampus har som mål at alle institusjonene skal ha implementert en IT-sikkerhetspolicy i løpet av programperioden, og i tillegg gjort policyen operativ i sin organisasjon. Vi skal informere og motivere ledelsen i UH-sektoren om betydningen av sikkerhetsarbeid. Videre vil vi bidra til å fremskaffe dokumentasjon som tar for seg både utforming av sikkerhetspolicyen og hvordan man omsetter den i praktisk handling. Dersom din institusjon har erfaring med sikkerhetspolicy, eller dere har konkrete planer om å sette i gang, ta kontakt med jon.stromme@uninett.no
 +
  
 ===== Kurs for etablering av lokale sikkerhetsteam - runde to i november ===== ===== Kurs for etablering av lokale sikkerhetsteam - runde to i november =====
-GigaCampus har som målsetning å bidra til at det blir etablert lokale sikkerhetsteam/IRT (Incident Response Team). UNINETT CERT holdt i vår et skreddersydd kurs for fem institusjoner (UiTø, HiBo, HiVolda, HiL og HiO). Dette gjentas 7. – 8. november, der fem nye blir med på kurs. De inviterte denne gangen er: HiFM, NHH, HiSF, UiS og HiVe. I løpet av programperioden vil alle statlige høgskoler og universiteter få tilbud om å delta på kurs.+GigaCampus har som målsetning å bidra til at det blir etablert lokale sikkerhetsteam/IRT (Incident Response Team). UNINETT CERT holdt i vår et [[samling:irtkurs|skreddersydd kurs]] for fem institusjoner (UiTø, HiBo, HiVolda, HiL og HiO). Dette gjentas 7. – 8. november, der fem nye blir med på kurs. De inviterte denne gangen er: HiFM, NHH, HiSF, UiS og HiVe. I løpet av programperioden vil alle statlige høgskoler og universiteter få tilbud om å delta på kurs.
  
 ===== Nortel telefonisamling i november ===== ===== Nortel telefonisamling i november =====
 
 
gigacampus/nyhetsbrev-1.1192991571.txt.gz · Last modified: 2010/02/08 14:27 (external edit)

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups