gigacampus » start page » nyhetsbrev-2

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gigacampus:nyhetsbrev-2 [2007/10/23 15:47]
faltinXuninettXno
gigacampus:nyhetsbrev-2 [2010/02/08 14:27] (current)
Line 27: Line 27:
 ===== Tredje runde med kurs i bygging av lokalt sikkerhetsteam (IRT) ===== ===== Tredje runde med kurs i bygging av lokalt sikkerhetsteam (IRT) =====
 I april kjøres tredje runde i sekvensen av [[samling:irtkurs|sikkerhetskurs]] med fokus på bygging av lokale sikkerhetsteam, såkalte "Incident Response Teams". De inviterte denne gang er Høgskolen i Agder, Høgskolen i Hedmark, Høgskolen i Nesna, Høgskolen i Ålesund og Universitetet i Oslo. Formålet med opplæringen er å stå bedre rustet til å håndtere alvorlige sikkerhetsproblemer som vi vet kan og (dessverre) vil oppstå. Etter denne runden har 15 institusjoner vært med på kursopplegget. Nok et kurs er planlagt til høsten. I april kjøres tredje runde i sekvensen av [[samling:irtkurs|sikkerhetskurs]] med fokus på bygging av lokale sikkerhetsteam, såkalte "Incident Response Teams". De inviterte denne gang er Høgskolen i Agder, Høgskolen i Hedmark, Høgskolen i Nesna, Høgskolen i Ålesund og Universitetet i Oslo. Formålet med opplæringen er å stå bedre rustet til å håndtere alvorlige sikkerhetsproblemer som vi vet kan og (dessverre) vil oppstå. Etter denne runden har 15 institusjoner vært med på kursopplegget. Nok et kurs er planlagt til høsten.
 +
 +
  
  
Line 34: Line 36:
     * I høst og vinter har [[samling:verktoykasser|tre workshops]] samlet tilsammen 29 høgskoler og universiteter for å sette i drift overvåkning av egne campusnett. Verktøykasser er utplassert fra Longyearbyen i nord til Kristiansand i sør.     * I høst og vinter har [[samling:verktoykasser|tre workshops]] samlet tilsammen 29 høgskoler og universiteter for å sette i drift overvåkning av egne campusnett. Verktøykasser er utplassert fra Longyearbyen i nord til Kristiansand i sør.
     * [[http://metanav.uninett.no/|NAV]] fremstår som et sentralt overvåkningsprogam på verktøykassene. Nyeste versjon, versjon 3.2.1, ble lansert 16. februar og er på plass på alle "kassene". Her er det viktige forbedringer i statistikkinnsamlingsdelen, i meldingssystemet, SMS-varsleren, rapportene og mye mer (se NAV sin wiki for detaljer). En rekke planer for året er lagt, videreutvikling pågår for fullt.     * [[http://metanav.uninett.no/|NAV]] fremstår som et sentralt overvåkningsprogam på verktøykassene. Nyeste versjon, versjon 3.2.1, ble lansert 16. februar og er på plass på alle "kassene". Her er det viktige forbedringer i statistikkinnsamlingsdelen, i meldingssystemet, SMS-varsleren, rapportene og mye mer (se NAV sin wiki for detaljer). En rekke planer for året er lagt, videreutvikling pågår for fullt.
-    * Stager kommer også i ny versjon før påske (v 3.0). Denne vil bl.a. gi støtte for nfdump-formatet som Nfsen-løsningen på verktøykassene bruker. Ambisjonen er å tilby Stager som et supplerende netflowanalyseprogram på "kassene" i løpet av året.+    * [[http://software.uninett.no/stager/|Stager]] kommer også i ny versjon før påske (v 3.0). Denne vil bl.a. gi støtte for nfdump-formatet som Nfsen-løsningen på verktøykassene bruker. Ambisjonen er å tilby Stager som et supplerende netflow analyseprogram på "kassene" i løpet av året.
     * I tillegg er tilsammen 16 [[kvalitet|målepåler]] i drift - mye aktivitet og spennende utvikling også på denne plattformen. Vi forbereder en ny utrullingsrunde av målepåler til høsten. Flere miljøer har allerede meldt sin interesse, enda flere er velkomne.     * I tillegg er tilsammen 16 [[kvalitet|målepåler]] i drift - mye aktivitet og spennende utvikling også på denne plattformen. Vi forbereder en ny utrullingsrunde av målepåler til høsten. Flere miljøer har allerede meldt sin interesse, enda flere er velkomne.
     * Alt dette og mye mer blir tema på en fulltegnet [[samling:overvaking_mar_2007|overvåkningssamling]] som går av stabelen 13-14. mars. Med over 50 deltagere forventer vi stort engasjement med mange spørsmål, ønsker og kreative ideer. GigaCampus sin overvåkningsportefølje skal forbedres ytterligere - samlingen vil gi viktige signaler til vår videre kurs!     * Alt dette og mye mer blir tema på en fulltegnet [[samling:overvaking_mar_2007|overvåkningssamling]] som går av stabelen 13-14. mars. Med over 50 deltagere forventer vi stort engasjement med mange spørsmål, ønsker og kreative ideer. GigaCampus sin overvåkningsportefølje skal forbedres ytterligere - samlingen vil gi viktige signaler til vår videre kurs!
  
 Verktøy som dekker system- og klientsiden blir også presentert på samlingen, herunder Hobbit, Munin, Nagios og Daily.  Verktøy som dekker system- og klientsiden blir også presentert på samlingen, herunder Hobbit, Munin, Nagios og Daily. 
 
 
gigacampus/nyhetsbrev-2.1193147259.txt.gz · Last modified: 2010/02/08 14:27 (external edit)

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups