gigacampus » start page » nyhetsbrev-6

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gigacampus:nyhetsbrev-6 [2008/10/08 15:23]
gunnarb@uninett.no
gigacampus:nyhetsbrev-6 [2010/02/08 14:27] (current)
Line 30: Line 30:
 [[sikkerhet#informasjonssikkerhet|informasjonssikkerhetsaktiviteten]].  [[sikkerhet#informasjonssikkerhet|informasjonssikkerhetsaktiviteten]]. 
  
-===== AV-samling med befaring på Øya sykehjem =====+===== AV-samling med befaring på Øya helsehus =====
  
-Vårt AV-initiativ har hatt godt driv i år med et vellykket oppstartsmøte +Vårt AV-initiativ har hatt godt driv i år med et vellykket  [[gigacampus:samling:av_okt_2008|oppstartsmøte i vår]]  
-[[gigacampus:samling:av_okt_2008|vår]] der funksjonelle krav til den audiovisuelle infrastrukturen ble diskutert. Nå foreligger to nye anbefalinger, UFS116 og UFS119 som i gjentatte iterasjoner er sirkulert og diskutert på den epostlisten +der funksjonelle krav til den audiovisuelle infrastrukturen ble diskutert. Nå foreligger to nye anbefalinger, UFS116 og UFS119 som i gjentatte iterasjoner er sirkulert og diskutert på den epostlisten 
 [[https://postlister.uninett.no/sympa/info/gc-av|gc-av]]. [[https://postlister.uninett.no/sympa/info/gc-av|gc-av]].
  
 Dokumentene blir behørlig behandlet på en to dagers AV-samling Dokumentene blir behørlig behandlet på en to dagers AV-samling
-27-28. oktober som også inkluderer en befaring av nye +27-28. oktobersom også inkluderer en befaring av nye og  
-Øya Helsehus. Bygget ble tatt i bruk i høst, og huser bl.a. HiST avdeling for sykepleie og NTNU institutt for samfunnsmedisin. Bygget har nye og spennende AV-løsninger, spesielt med tanke på fjernundervisning og driftsstøtte/assistert avvikling.+spennende AV-løsninger ved 
 +[[http://www.trondheim.kommune.no/content.ap?thisId=1117627528|Øya helsehus]].
  
 AV-samlingen er åpen for alle interesserte, les mer om [[gigacampus:samling:av_okt_2008|programmet]] og meld dere på! AV-samlingen er åpen for alle interesserte, les mer om [[gigacampus:samling:av_okt_2008|programmet]] og meld dere på!
Line 63: Line 64:
 til forbedringer vil vi at dere bringer til torgs!  til forbedringer vil vi at dere bringer til torgs! 
  
-Vi ønsker nykommere såvel som erfarne verktøykasse-/verktøybrukere hjertelig velkommen til et fullspekket og spennende program i Teknobyen.+Vi ønsker nykommere såvel som erfarne verktøybrukere hjertelig velkommen til et fullspekket og spennende program i Teknobyen.
  
 Les mer om [[gigacampus:samling:vk_des_2008|programmet]] og meld dere på! Les mer om [[gigacampus:samling:vk_des_2008|programmet]] og meld dere på!
Line 86: Line 87:
     * Estimert avtaledato juli 2009     * Estimert avtaledato juli 2009
   * Nettverksutstyr    * Nettverksutstyr 
-    * Rutere / switcher / trådløst utstyr+    * Rutere / svitsjer / trådløst utstyr
     * Prosessoppstart januar 2009     * Prosessoppstart januar 2009
     * Estimert avtaledato september 2009     * Estimert avtaledato september 2009
Line 112: Line 113:
 ===== Tips og triks fra GigaCampus ==== ===== Tips og triks fra GigaCampus ====
  
-Som kjent arbeides det med stadig nye og omforente anbefalinger gjennom +Det arbeides med stadig nye og omforente anbefalinger gjennom 
-de såkalte [[ufs|UFS-dokumentene]]. Dette er relativt omfattende dokumenter +[[ufs|UFS-dokumentene]]. Dette er relativt omfattende dokumenter 
 utformet over en langvarig prosess frem mot endelig godkjenning. utformet over en langvarig prosess frem mot endelig godkjenning.
- 
 Vi har også sett behov for et enklere og lettere format og annonserer med dette Vi har også sett behov for et enklere og lettere format og annonserer med dette
 GigaCampus sine [[tips|tips og triks sider]]. GigaCampus sine [[tips|tips og triks sider]].
Line 123: Line 123:
 [[tips104|hvordan sette opp nfsen til å detektere epost spammere]]. [[tips104|hvordan sette opp nfsen til å detektere epost spammere]].
  
-Å lage et tips er fritt frem for alle og enhver. Logg inn på wikien og bidra +Vel og merke: Å lage et tips er fritt frem for alle og enhver. Logg inn på wikien og bidra med innhold! 
-med innhold! +
  
  
 
 
gigacampus/nyhetsbrev-6.1223472220.txt.gz · Last modified: 2010/02/08 14:27 (external edit)

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups