gigacampus » start page » nyhetsbrev-7

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gigacampus:nyhetsbrev-7 [2008/11/08 09:33]
faltin@uninett.no
gigacampus:nyhetsbrev-7 [2010/02/08 14:27] (current)
Line 3: Line 3:
  
  
-===== Samlinger på gang: lagring, telefoni, ipv6, videokonferanse =====+===== Samlinger på gang: lagring, telefoni og IPv6 =====
  
-GigaCampus planlegger stadig nye samlinger. Følg lenkene under for +Vi planlegger stadig nye samlinger. Følg lenkene under for 
 detaljer og påmelding: detaljer og påmelding:
  
-   * [[gigacampus:samling:lagring_des_2008|Lagringsseminar]] 4 - 5. desember +   * [[gigacampus:samling:lagring_des_2008|Lagringsseminar]]4 - 5. desember 
-   * [[gigacampus:samling:nortel_des_2008|Telefonisamling Nortel]] 9 - 10. desember  +   * [[gigacampus:samling:nortel_des_2008|Telefonisamling Nortel]]9 - 10. desember  
-   * [[gigacampus:samling:ipv6_des_2008|IPv6 workshop]]: januar, dato usikker+   * [[gigacampus:samling:ipv6_des_2008|IPv6 workshop]]: 14-15. januar 2009
  
-Tidligere annonserte videokonferanse/multimedia samling skyves til nyåret. +Tidligere annonserte videokonferanse/multimedia-samling skyves til nyåret. 
-Program og dato kommer vi tilbake til. Februar/mars antydes.+Program og dato kommer vi tilbake til, men februar/mars kan antydes.
  
 Minner også om [[gigacampus:samling:vk_des_2008|verktøykasseworkshop]] som går 19. november.  Minner også om [[gigacampus:samling:vk_des_2008|verktøykasseworkshop]] som går 19. november. 
Line 21: Line 21:
 ===== Rapport om Gigacampus lønnsomhet tilgjengelig ===== ===== Rapport om Gigacampus lønnsomhet tilgjengelig =====
  
-En viktig premiss for GigaCampus-programmet var den kollektive besparelsen+En viktig premiss for GigaCampus 2006-2009 var den kollektive besparelsen
 programmet skulle gi. Et eksternt konsulentselskap, Capgemini, har vurdert lønnsomheten til GigaCampus og rapporten gjøres med dette tilgjengelig programmet skulle gi. Et eksternt konsulentselskap, Capgemini, har vurdert lønnsomheten til GigaCampus og rapporten gjøres med dette tilgjengelig
-for sektoren.+for sektoren:
  
    * {{:gigacampus:gigacampus-lonnsomhet.pdf|GigaCampus Lønnsomhetsbetraktning}}    * {{:gigacampus:gigacampus-lonnsomhet.pdf|GigaCampus Lønnsomhetsbetraktning}}
  
 
 
gigacampus/nyhetsbrev-7.1226133237.txt.gz · Last modified: 2010/02/08 14:27 (external edit)

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups