gigacampus » start page » nyhetsbrev-8

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gigacampus:nyhetsbrev-8 [2009/02/13 16:10]
faltin@uninett.no
gigacampus:nyhetsbrev-8 [2010/02/08 14:27] (current)
Line 38: Line 38:
  
 Virtualisering er et høyaktuelt tema, svært mange kjører produksjonsløsninger Virtualisering er et høyaktuelt tema, svært mange kjører produksjonsløsninger
-på VMware-plattform eller andre virtualiseringsplattformer. Vi inviterer sektorens virtuelle miljøer til erfaringsutveksling 2-3. april. Agendaen+på VMware eller andre virtualiseringsplattformer. Vi inviterer sektorens virtuelle miljøer til erfaringsutveksling 2-3. april. Agendaen
 er under utvikling, men vil favne VMware, Xen og KVM. Temaer som desktop virtualisering, tynne klienter og katastrofesite blir også tatt opp. er under utvikling, men vil favne VMware, Xen og KVM. Temaer som desktop virtualisering, tynne klienter og katastrofesite blir også tatt opp.
  
Line 46: Line 46:
 ===== Trådløs-faglig påfyll: kurs i mars og samling i 21-22. april ===== ===== Trådløs-faglig påfyll: kurs i mars og samling i 21-22. april =====
  
-GigaCampus koordinerer påmelding på kurs i konfigurasjon av Cisco trådløse kontrollere. Kurset går i regi av Atea/Global Knowledge og kjøres både i uke 10 og i uke 13. Mange har allerede meldt seg på, er du rask kan du fortsatt komme med på kurset i uke 13.+GigaCampus koordinerer påmelding på kurs i konfigurasjon av Cisco trådløse kontrollere. Kurset går i regi av Atea/Global Knowledge og kjøres både i uke 10 og i uke 13. Mange har allerede meldt seg på, er du rask kan du fortsatt bli med på kurset i uke 13.
  
-Vi arbeider også med en todagers samling 21-22. april i London. Her vil vi den ene dagen besøke et større universitet som tilbyr eduroam. Den andre dagen arrangeres et faglig seminar der trådløseksperter fra Cisco gir en+Vi arbeider også med en todagers samling 21-22. april i London. Her vil vi den ene dagen besøke et større universitet som tilbyr eduroam. Den andre dagen arrangeres et seminar der trådløseksperter fra Cisco gir en
 faglig oppdatering. faglig oppdatering.
  
Line 56: Line 56:
  
 Vi arrangerer en oppfølger til  Vi arrangerer en oppfølger til 
-[[gigacampus:samling:multimedia_des_2007|multimedia workshopen av 3/12 2007]], +[[gigacampus:samling:multimedia_des_2007|multimedia workshopen av 3/12 2007]]. 
-samlingen blir i Trondheim 29-30. april (vi tar sikte på å avslutte senest+Samlingen blir i Trondheim 29-30. april (vi tar sikte på å avslutte senest
 kl 14 på torsdagen så man rekker hjem til langhelgen). kl 14 på torsdagen så man rekker hjem til langhelgen).
  
-Vi er interessert i innspill til agendaenhva ønsker dere at vi tar opp?+Vi er interessert i innspill til agendaen hva ønsker dere at vi tar opp?
 Vår ambisjon er å dekke områdene videokonferanse, desktopkonferanse, video i forelesninger (streaming, lecture on demand) og IP TV. Utkast til agenda Vår ambisjon er å dekke områdene videokonferanse, desktopkonferanse, video i forelesninger (streaming, lecture on demand) og IP TV. Utkast til agenda
 kommer i løpet av februar - følg med på våre [[gigacampus:aktivitetsplan|samlingssider]]. kommer i løpet av februar - følg med på våre [[gigacampus:aktivitetsplan|samlingssider]].
 
 
gigacampus/nyhetsbrev-8.1234537846.txt.gz · Last modified: 2010/02/08 14:27 (external edit)

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups