gigacampus » start page » om_gigacampus

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gigacampus:om_gigacampus [2010/02/20 21:34]
faltin@uninett.no
gigacampus:om_gigacampus [2010/02/21 13:35] (current)
faltin@uninett.no
Line 1: Line 1:
 +{{ gigacampusemblem.png|}}
 ====== Om GigaCampus ====== ====== Om GigaCampus ======
  
 //**Samordnet nettbygging på norske universiteter og høgskoler.**// //**Samordnet nettbygging på norske universiteter og høgskoler.**//
  
-{{ gigacampusemblem.png|}}+
 //Fireårsprogrammet GigaCampus skal i perioden 2006 - 2009 styrke og samordne campusnettene, slik at en høykapasitets infrastruktur blir tilgjengelig for sluttbrukere ved [[forhvem|landets statlige universiteter og høgskoler]]. GigaCampus gir økt pålitelighet, sikkerhet og kvalitet gjennom profesjonalisert driftsorganisering.// //Fireårsprogrammet GigaCampus skal i perioden 2006 - 2009 styrke og samordne campusnettene, slik at en høykapasitets infrastruktur blir tilgjengelig for sluttbrukere ved [[forhvem|landets statlige universiteter og høgskoler]]. GigaCampus gir økt pålitelighet, sikkerhet og kvalitet gjennom profesjonalisert driftsorganisering.//
  
 
 
gigacampus/om_gigacampus.txt · Last modified: 2010/02/21 13:35 by faltin@uninett.no

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups