gigacampus » start page » oppsett_for_cisco_ip_telefoner

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gigacampus:oppsett_for_cisco_ip_telefoner [2010/02/08 14:27] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Oppsett for Cisco IP telefoner ======
 +
 +Den enkleste metoden for å vedlikeholde og opprettholde konfigursjon av Cisco 7960 SIP telefoner er å bruke tftp. 
 +
 +===== Installasjon av TFTPD på Ubuntu =====
 +
 +tftpd er en enkel tjenerapplikasjon som styres av xinetd. Dermed må begge to legges inn;
 +
 +<code>
 +    $ apt-get install xinetd tftpd
 +</code>
 +
 +Når dette er gjort må xinetd konfigureres til å svare for og starte tftpd ved forespørsel, dette gjøres enkelt ved å lage filen /etc/xinetd.d/tftp med følgende innhold;
 +
 +<code>
 +service tftp
 +{
 +       socket_type = dgram
 +       protocol = udp
 +       wait = yes
 +       user = tftp
 +       server = /usr/sbin/in.tftpd
 +       server_args = /var/tftp
 +}
 +</code>
 + 
 +server_args er lokasjon til tftp filene som skal tilbys. Ergo må denne opprettes;
 +
 +<code>
 +    $ mkdir /var/tftp
 +</code>
 +
 +TFTPD er nå klar for bruk.
 +
 +===== Ny Firmware =====
 +
 +Cisco 7960 er i utgangspunktet designet for å snakke med Cisco's !CallManager IP tjener, en tjeneste som ikke er SIP basert. Derfor er det viktig å få lagt inn ny firmware på telefonene. Eks, for å legge inn 8.4 release av SIP firmware;
 +
 +<code>
 +    $ cd /var/tftp
 +    $ unzip P0S3-08-4-00.zip
 +    Archive:  ../P0S3-08-4-00.zip
 +      inflating: P003-08-4-00.bin
 +     extracting: OS79XX.TXT
 +      inflating: P0S3-08-4-00.loads
 +      inflating: P0S3-08-4-00.sb2
 +      inflating: P003-08-4-00.sbn
 +</code>
 +
 +Filen OS79XX.TXT er viktig for Cisco telefonene da den inneholde firmware versjons strengen som den skal laste ned fra tftp tjeneren. Det er også viktig og oppdatere image_version i selve SIPDefault.cnf fila.
 +
 +===== Basis konfigurasjon =====
 +
 +Cisco SIP telefonene laster 2 konfigurasjonsfiler fra tftp tjeneren, en basis/felles konfigurasjonsfil og en som er unik for hver telefon. Basis filen heter SIPDefault.cnf mens telefon filene døpes SIP<macadresse>.cnf.
 +
 +Det kan (særs ved mange apparater) være lurt å lage lenker med mer beskrivende navn enn macadresser, hos UNINETT gjør vi eks slik;
 +
 +<code>
 +    $ ln -s SIP0123456789ABC.cnf usr-brukernavn.cnf
 +</code>
 +
 +Konfigurasjons filene nedenfor har eksempelvis korrekt oppsett av dato for Norske forhold, og avslått remote party id da dette styres av tjeneren.
 +
 +==== SIPDefault.cnf ====
 +
 +<code>
 +# SIP Default Generic Configuration File
 +
 +#erase protflash
 +#reset
 +#Disable debug: tty mon 0
 +
 +# Image Version
 +image_version: P0S3-08-4-00
 +
 +# Proxy Server
 +proxy1_address: "sip.uninett.no"                ; Can be dotted IP or FQDN
 +proxy1_port: 5060
 +
 +# Proxy Registration (0-disable (default), 1-enable)
 +proxy_register: "1"
 +
 +# Phone Registration Expiration [1-3932100 sec] (Default - 3600)
 +timer_register_expires: "3600"
 +
 +# Codec for media stream (g711ulaw (default), g711alaw, g729a)
 +preferred_codec: g711alaw
 +
 +# TOS bits in media stream [0-5] (Default - 5)
 +tos_media: 5
 +
 +# Inband DTMF Settings (0-disable, 1-enable (default))
 +dtmf_inband: 1
 +
 +# Out of band DTMF Settings (none-disable, avt-avt enable (default), avt_always - always avt )
 +dtmf_outofband: avt
 +
 +# DTMF dB Level Settings (1-6dB down, 2-3db down, 3-nominal (default), 4-3db up, 5-6dB up)
 +dtmf_db_level: 3
 +
 +# SIP Timers
 +timer_t1: 500                   ; Default 500 msec
 +timer_t2: 4000                  ; Default 4 sec
 +sip_retx: 10                    ; Default 10
 +sip_invite_retx: 6              ; Default 6
 +timer_invite_expires: 180       ; Default 180 sec
 +
 +####### New Parameters added in Release 2.0 #######
 +
 +# Dialplan template (.xml format file relative to the TFTP root directory)
 +dial_template: dialplan
 +
 +# TFTP Phone Specific Configuration File Directory
 +tftp_cfg_dir: "./"              ; Example:  ./sip_phone/
 +
 +# Time Server (There are multiple values and configurations refer to Admin Guide for Specifics)
 +sntp_server: "158.38.0.237"                     ; SNTP Server IP Address
 +sntp_mode: directedbroadcast    ; unicast, multicast, anycast, or directedbroadcast (default)
 +time_zone: CET                  ; Time Zone Phone is in
 +dst_offset: 01/00               ; Offset from Phone's time when DST is in effect
 +dst_start_month: March          ; Month in which DST starts
 +dst_start_day: ""               ; Day of month in which DST starts
 +dst_start_day_of_week: Sunday   ; Day of week in which DST starts
 +dst_start_week_of_month: 8      ; Week of month in which DST starts
 +dst_start_time: 2               ; Time of day in which DST starts
 +dst_stop_month: Oct             ; Month in which DST stops
 +dst_stop_day: ""                ; Day of month in which DST stops
 +dst_stop_day_of_week: Sunday    ; Day of week in which DST stops
 +dst_stop_week_of_month: 8       ; Week of month in which DST stops 8=last week of month
 +dst_stop_time: 3                ; Time of day in which DST stops
 +dst_auto_adjust: 1              ; Enable(1-Default)/Disable(0) DST automatic adjustment
 +time_format_24hr: 1             ; Enable(1 - 24Hr Default)/Disable(0 - 12Hr)
 +date_format: "D/M/Y"
 +
 +# Do Not Disturb Control (0-off, 1-on, 2-off with no user control, 3-on with no user control)
 +dnd_control: 0                  ; Default 0 (Do Not Disturb feature is off)
 +
 +# Caller ID Blocking (0-disbaled, 1-enabled, 2-disabled no user control, 3-enabled no user control)
 +callerid_blocking: 0            ; Default 0 (Disable sending all calls as anonymous)
 +
 +# Anonymous Call Blocking (0-disabled, 1-enabled, 2-disabled no user control, 3-enabled no user control)
 +anonymous_call_block: 0         ; Default 0 (Disable blocking of anonymous calls)
 +
 +# DTMF AVT Payload (Dynamic payload range for AVT tones - 96-127)
 +dtmf_avt_payload: 101           ; Default 101
 +
 +# Sync value of the phone used for remote reset
 +sync: 1                         ; Default 1
 +
 +####### New Parameters added in Release 2.1 #######
 +
 +# Backup Proxy Support
 +proxy_backup: "158.38.38.4"             ; Dotted IP of Backup Proxy
 +proxy_backup_port: 5060         ; Backup Proxy port (default is 5060)
 +
 +# Emergency Proxy Support
 +proxy_emergency: "158.38.38.4"          ; Dotted IP of Emergency Proxy
 +proxy_emergency_port: 5060      ; Emergency Proxy port (default is 5060)
 +
 +# Configurable VAD option
 +enable_vad: 0                   ; VAD setting 0-disable (Default), 1-enable
 +
 +####### New Parameters added in Release 2.2 ######
 +
 +# NAT/Firewall Traversal
 +nat_enable: 0                   ; 0-Disabled (default), 1-Enabled
 +nat_address: ""                 ; WAN IP address of NAT box (dotted IP or DNS A record only)
 +voip_control_port: 5060         ; UDP port used for SIP messages (default - 5060)
 +start_media_port: 16384         ; Start RTP range for media (default - 16384)
 +end_media_port: 16484           ; End RTP range for media (default - 32766)
 +nat_received_processing: 0      ; 0-Disabled (default), 1-Enabled
 +
 +# Outbound Proxy Support
 +#outbound_proxy: "sip.uninett.no"               ; restricted to dotted IP or DNS A record only
 +#outbound_proxy_port: 5060       ; default is 5060
 +
 +####### New Parameter added in Release 3.0 #######
 +
 +# Allow for the bridge on a 3way call to join remaining parties upon hangup
 +cnf_join_enable : 1             ; 0-Disabled, 1-Enabled (default)
 +
 +####### New Parameters added in Release 3.1 #######
 +
 +# Allow Transfer to be completed while target phone is still ringing
 +semi_attended_transfer: 1       ; 0-Disabled, 1-Enabled (default)
 +
 +# Telnet Level (enable or disable the ability to telnet into the phone)
 +telnet_level: 2         ; 0-Disabled (default), 1-Enabled, 2-Privileged
 +
 +####### New Parameters added in Release 4.0 #######
 +
 +# XML URLs
 +services_url: "http://sip.uninett.no/Cisco7960/services.html"           ; URL for external Phone Services
 +directory_url: "http://sip.uninett.no/Cisco7960/directory.html"         ; URL for external Directory location
 +logo_url: "http://sip.uninett.no/Cisco7960/uninett.bmp"                 ; URL for branding logo to be used on phone display
 +
 +# HTTP Proxy Support
 +http_proxy_addr: ""             ; Address of HTTP Proxy server
 +http_proxy_port: 80             ; Port of HTTP Proxy Server (80-default)
 +
 +# Dynamic DNS/TFTP Support
 +dyn_dns_addr_1: ""              ; restricted to dotted IP
 +dyn_dns_addr_2: ""              ; restricted to dotted IP
 +dyn_tftp_addr: ""               ; restricted to dotted IP
 +
 +# Remote Party ID
 +remote_party_id: 0              ; 0-Disabled (default), 1-Enabled
 +
 +####### New Parameters added in Release 4.4 #######
 +
 +# Call Hold Ringback (0-off, 1-on, 2-off with no user control, 3-on with no user control)
 +call_hold_ringback: 0           ; Default 0 (Call Hold Ringback feature is off)
 +
 +####### New Parameters added in Release 6.0 #######
 +
 +# Dialtone Stutter for MWI
 +stutter_msg_waiting: 1          ; 0-Disabled (default), 1-Enabled
 +
 +# RTP Call Statistics (SIP BYE/200 OK message exchange)
 +call_stats: 1                   ; 0-Disabled (default), 1-Enabled
 +</code>
 +
 +==== SIPmacaddress.cnf ====
 +
 +<code>
 +# SIP Configuration Generic File
 +
 +# Line 1 appearance
 +line1_name: 1234567
 +
 +# Line 1 Registration Authentication
 +line1_authname: "UNPROVISIONED"
 +
 +# Line 1 Registration Password
 +line1_password: "UNPROVISIONED"
 +
 +# Line 2 appearance
 +line2_name: football
 +
 +# Line 2 Registration Authentication
 +line2_authname: "UNPROVISIONED"
 +
 +# Line 2 Registration Password
 +line2_password: "UNPROVISIONED"
 +
 +
 +####### New Parameters added in Release 2.0 #######
 +
 +# All user_parameters have been removed
 +
 +# Phone Label (Text desired to be displayed in upper right corner)
 +phone_label: "" ; Has no effect on SIP messaging
 +
 +# Line 1 Display Name (Display name to use for SIP messaging)
 +line1_displayname: "User ID"
 +
 +# Line 2 Display Name (Display name to use for SIP messaging)
 +line2_displayname: ""
 +
 +
 +####### New Parameters added in Release 3.0 ######
 +
 +# Phone Prompt (The prompt that will be displayed on console and telnet)
 +phone_prompt:   "SIP Phone"      ; Limited to 15 characters (Default - SIP Phone)
 +
 +# Phone Password (Password to be used for console or telnet login)
 +phone_password: "cisco" ; Limited to 31 characters (Default - cisco)
 +
 +# User classifcation used when Registering [ none(default), phone, ip ]
 +user_info: none
 +</code>
  
 
 
gigacampus/oppsett_for_cisco_ip_telefoner.txt · Last modified: 2010/02/08 14:27 (external edit)

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups