gigacampus » start page » oppsett_for_snom_ip_telefoner

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gigacampus:oppsett_for_snom_ip_telefoner [2008/10/03 12:02]
127.0.0.1 external edit
gigacampus:oppsett_for_snom_ip_telefoner [2010/02/08 14:27] (current)
Line 1: Line 1:
-====== Editing oppsett for SNOP IP telefoner ======+====== Editing oppsett for SNOM IP telefoner ======
  
 For å konfigurere og oppdatere firmware på SNOM 3x0 serie telefoner kan man nyttegjøre seg http og lagre informasjon på en webside. Bruker man i tillegg DHCP opsjoner rett vil det kun være snakk om brukertilpassninger på serveren for å sette opp en helt ny telefon. For å konfigurere og oppdatere firmware på SNOM 3x0 serie telefoner kan man nyttegjøre seg http og lagre informasjon på en webside. Bruker man i tillegg DHCP opsjoner rett vil det kun være snakk om brukertilpassninger på serveren for å sette opp en helt ny telefon.
 
 
gigacampus/oppsett_for_snom_ip_telefoner.1223028158.txt.gz · Last modified: 2010/02/08 14:27 (external edit)

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups