gigacampus » start page » oversetter

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

gigacampus:oversetter [2009/10/08 18:12]
faltin@uninett.no
gigacampus:oversetter [2010/02/08 14:27] (current)
Line 21: Line 21:
   - Estimat på tidsforbruk per dokument (fra en norsk versjon av et dokument er ferdig til en oversatt tekst er klar)   - Estimat på tidsforbruk per dokument (fra en norsk versjon av et dokument er ferdig til en oversatt tekst er klar)
   - Full CV for den/de oversettere som skal arbeide med oppdraget   - Full CV for den/de oversettere som skal arbeide med oppdraget
-  - Tre eksempler på tekster (minst 300 ord hver) på teknisk IKT-relatert tematikk som du/dere har oversatt fra norsk til engelsk. Legg ved bade norsk og engelsk versjon.+  - Tre eksempler på tekster (minst 300 ord hver) på teknisk IKT-relatert tematikk som du/dere har oversatt fra norsk til engelsk. Legg ved både norsk og engelsk versjon.
   - Referanser   - Referanser
  
 
 
gigacampus/oversetter.1255018339.txt.gz · Last modified: 2010/02/08 14:27 (external edit)

Viktig melding: openwiki.uninett.no

UNINETT OpenWiki er under utfasing. Wikier som er lite brukt er satt i kun-lese-modus. Ta kontakt med UNINETT for å åpne for skrivetilgang ved behov.

Group memberships: no groups